1
PGNiG - Tło

Spółka akcyjna

PGNiG Technologie

Pod obecną nazwą funkcjonujemy od 2011 roku. Powstaliśmy w wyniku fuzji czterech spółek
z Grupy Kapitałowej: ZUN Naftomet, BN Naftomontaż, BUG Gazobudowa i ZRUG Pogórska Wola,
które działały na polskim rynku od dziesięcioleci.

Jesteśmy wiarygodnym wykonawcą w zakresie budowy i produkcji infrastruktury górniczej. Specjalizujemy się w zakresie usług
projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu oraz rurociągów przesyłowych. Produkujemy sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów i urządzenia ciśnieniowe oraz świadczymy usługi obróbki maszynowej metali.

PGNiG

Realizujemy zadania budowlano-montażowe
na terenie całej Polski.

Gwarancją naszej niezawodności jest zespół
menedżerów i specjalistów, który potrafi sprostać
najbardziej wymagającym zadaniom.

Wiedza i umiejętności pracowników, nowoczesny sprzęt oraz skuteczne metody organizacji i zarządzania wsparte
stuletnim doświadczeniem, to wyróżniające nas atuty.

Miniatura - PGNiG

odtwórz wideo

Nasze filary sukcesu

Produkujemy sprzęt na rynek
krajowy oraz rynki zagraniczne.

Działając w elastycznej, dostosowanej do
zadań strukturze menedżersko-inżynierskiej
jesteśmy przygotowani na realizację
najtrudniejszych projektów.

Zobacz ofertę

Zrealizowaliśmy wiele inwestycji
istotnych dla bezpieczeństwa
energetycznego kraju.

 • Od końca lat 60. XX wieku
  zagospodarowaliśmy ponad 30 złóż gazu
  ziemnego.

 • Wybudowaliśmy ponad 70% krajowej sieci
  przesyłu gazu (około 7000 km gazociągów),
  kilkanaście tysięcy kilometrów gazociągów
  wysokiego ciśnienia oraz kilka tysięcy
  kilometrów sieci rozdzielczej.

 • Wiele instalacji odsiarczania i osuszania,
  tłoczni gazu oraz stacji redukcyjno-
  pomiarowych.

 • Ponad 90% używanych na rynku krajowym
  głowic eksploatacyjnych oraz więźb
  rurowych zostało wyprodukowane
  w naszych zakładach.

Realizacja - PGNiG

Wśród najważniejszych zrealizowanych
inwestycji była budowa 270 km polskiego
odcinka gazociągu tranzytowego Jamał-
Europa Zachodnia o średnicy DN1400.

Jest to jedyny gazociąg w Polsce posiadający Międzynarodowy Certyfikat
Bezpieczeństwa wydany przez renomowaną firmę certyfikującą Bureau Veritas.

 • 175 km gazociągu relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn o średnicy DN700,

 • 72 km gazociągu relacji Hermanowice-Strachocina o średnicy DN700,

 • 62 km gazociągu relacji Karlino-Płoty o średnicy DN700,

 • tłoczni Jeleniów II oraz instalacji osuszania gazu ziemnego
  o przepustowości 1 mln m3/h zlokalizowanej z miejscowości Mikanowo
  k/Włocławka (instalacja zabezpiecza dostawy gazu do Polski).

oferta

Zobacz naszą ofertę