Walne zgromadzenie - PGNiG

Walne zgromadzenie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 272.727.240 zł i składa się z 166.914.000 akcji serii A, 15.213.240 akcji serii B i 90.600.000 akcji serii C
o wartości nominalnej 1 zł każda.

Właścicielem wszystkich akcji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statut Spółki.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy jest IPOPEMA Securites Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Krosno, 4 stycznia 2021 roku

Piąte wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem
akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27
października 2020 roku, Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku oraz Czwartym
wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki
z 18 grudnia 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej:
Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego
przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Krosno, 18 grudnia 2020 roku

Czwarte wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem
akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27
października 2020 roku oraz Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do
złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku Zarząd
PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku
z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej:
Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie
wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 24 listopada 2020 roku

Trzecie wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku oraz Drugim
wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki
z 27 października 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie,
dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku
o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego
przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia
posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 27 października 2020 roku

Drugie wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia
dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Zarząd PGNiG
Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16
ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek
handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej:
Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie
wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji
w celu ich obowiązkowej dematerializacji.

Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

Krosno, 30 września 2020 roku

Pierwsze wezwanie
akcjonariuszy do
złożenia dokumentów
akcji w siedzibie spółki

Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając
w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy -
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.
1798), dalej: Ustawa, wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych
dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki
w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od
poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji
odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

oferta

Zobacz naszą ofertę