1
Misja i wizja - PGNiG

Misja i wizja firmy

Misja firmy

Ułatwianie dostępu do zasobów ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii
ze źródeł odnawialnych, podnosząc jakość życia poprzez  budowę
infrastruktury przy wykorzystaniu najnowszych światowych technologii
w poszanowaniu środowiska naturalnego.

Misja firmy - PGNiG

Wizja

Ugruntowanie pozycji lidera rynku budowy kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego
oraz podziemnych magazynów gazu.

Wizja - PGNiG

Perspektywa

Uzyskanie pozycji wiodącej spółki serwisowej dla segmentów Poszukiwanie
i Wydobycie, Dystrybucja gazu oraz Wytwarzanie poprzez zbudowanie
ponadprzeciętnego poziomu kompetencji.

Perspektywa - PGNiG

oferta

Zobacz naszą ofertę