1
Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej - Produkcja - PGNiG

Produkcja wyposażenia dla infrastruktury górniczej

Zasuwy suwakowe

Zasuwy suwakowe produkcji PGNiG Technologie S.A. zdobyły uznanie we wszystkich rodzajach swoich zastosowań:
w rurociągach, głowicach eksploatacyjnych, więźbach rurowych i manifoldach. Spełniają lub przewyższają wymagania specyfikacji API 6A oraz normy API Q1. Zasadniczym elementem zasuwy jest lity suwak zapewniający niezawodne uszczelnienie w szerokim zakresie ciśnień roboczych, rozmiarów przelotów oraz warunków pracy, w tym w środowisku korozyjnym i erozyjnym.

Konstrukcja suwaka typu „slab-style” jest łatwa w utrzymaniu i zapewnia idealne uszczelnienie zarówno w zakresie niskich,
jak i wysokich ciśnień, gdzie mogłyby występować problemy z osadzaniem się cząstek stałych zawartych w medium.
Takie suwaki stosowane są w modelach zasuw K i E. Wszystkie modele produkowanych u nas zasuw dostępne są w wersji
z siłownikiem hydraulicznym i w wersji manualnej.

Cechy charakterystyczne zasuw:

 • konstrukcja zgodna z API Spec. 6A,

 • połączenia końcowe kołnierzowe pełnoprzelotowe lub gwintowane,

 • uszczelnienia metal-metal: suwak-gniazdo, korpus-pokrywa, trzpień-pokrywa,

 • powierzchnie robocze gniazd i suwaka równoległe, napawane stellitem,

 • operacje możliwe do przeprowadzenia pod ciśnieniem: wymiana dławika,

 • smarowanie wnętrza zasuwy,

 • smarowanie łożysk.

Zasuwy suwakowe typ K

Charakterystyka:

 • konstrukcja zgodna z API Spec. 6A,

 • standardowe wykonanie z przyłączami kołnierzowymi, dostępna również wersja z przyłączami gwintowymi lub wbudowana w korpus głowicy solid block,

 • dostępność w zakresie rozmiarów 1-13/16 do 9” x 8” i ciśnień roboczych 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 psi,

 • dwukierunkowość przepływu medium zapewniająca wszechstronność zastosowania i wydłużenie okresu użytkowania,

 • uszczelnienia metal-metal: suwak-gniazdo, korpus-pokrywa, trzpień-pokrywa,

 • konstrukcja zapewniająca szczelność zarówno przy niskich, jak i wysokich ciśnieniach roboczych,

 • prosta i niezawodna konstrukcja suwaka i gniazd zapewniająca łatwość serwisowania,

 • sterowanie pracą zasuwy ręcznie lub siłownikiem hydraulicznym,

 • uszczelnienie trzpienia dostosowane do pełnego zakresu ciśnień roboczych, temperatur i mediów,

 • łatwe zamykanie i uszczelnianie bez użycia nadmiernej siły,

 • możliwość awaryjnego uszczelnienia (w czasie pracy zasuwy) przestrzeni między trzpieniem a pokrywą,

 • możliwość smarowania wnętrza zasuwy oraz komory uszczelki trzpienia,

 • łatwość smarowania komory łożysk,

 • łatwość ściągania i zakładania koła sterowego za pomocą zatrzasku,

 • bezpieczna konstrukcja koła sterowanego bez szpiczastych elementów.

Zasuwy suwakowe typ E

Charakterystyka:

 • konstrukcja zgodna z API Spec. 6A,

 • standardowe wykonanie z przyłączami kołnierzowymi, dostępna również w wersji z przyłączami gwintowymi lub wbudowana w korpus głowicy solid block,

 • dostępność w zakresie rozmiarów od 1-13/16” do 9” x 8” i ciśnień roboczych 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 psi,

 • dwukierunkowość przepływu medium zapewniająca wszechstronność zastosowania i wydłużenie okresu użytkowania,

 • uszczelnienia metal-metal: suwak-gniazdo, korpus-pokrywa, trzpień-pokrywa,

 • konstrukcja zapewniająca szczelność zarówno przy niskich, jak i wysokich ciśnieniach roboczych,

 • prosta i niezawodna konstrukcja suwaka i gniazd zapewniająca łatwość serwisowania,

 • sterowanie pracą zasuwy ręcznie lub siłownikiem hydraulicznym,

 • uszczelnienie trzpienia dostosowane do pełnego zakresu ciśnień roboczych, temperatur i mediów,

 • możliwość awaryjnego uszczelnienia (w czasie pracy zasuwy) przestrzeni między trzpieniem a pokrywą,

 • możliwość smarowania wnętrza zasuwy oraz komory uszczelki trzpienia,

 • łatwość smarowania komory łożysk,

 • łatwość ściągania i zakładania koła sterowego za pomocą zatrzasku,

 • bezpieczna konstrukcja koła sterowanego bez szpiczastych elementów.

Zasuwy suwakowe – warianty wykonania

Zasuwy z przyłączem gwintowanym są produkowane jako
rozwiązanie alternatywne dla zasuw kołnierzowych.

Siłowniki hydrauliczne montowane są na odwrotnie działających zasuwach suwakowych. Instalowane jako część systemu bezpieczeństwa są automatycznie zamykane po odpuszczeniu ciśnienia sterującego siłownikiem. Ponowne podanie ciśnienia do siłownika powoduje otwarcie zasuwy. Polecane do zastosowania przy dużych przelotach i wysokich ciśnieniach.

Więźby rurowe służą do zawieszania kolumn rur okładzinowych i uszczelniania przestrzeni międzyrurowej, zgodnie z normą API Spec. 6A i wymaganiami Klienta. Produkowane przez nas więźby rurowe spełniają lub przewyższają wymagania API Spec. 6A oraz ISO 10423. Dzięki różnorodności użytych rozwiązań konstrukcyjnych mają one duży zakres zastosowań zarówno w przemyśle naftowo-gazowniczym, jak i w odwiertach geotermalnych.

Newralgicznym elementem konstrukcyjnym więźby jest uszczelnienie. Jego dobór zależy od parametrów złoża, tj. ciśnienia roboczego, temperatury i rodzaju medium. Dobór optymalnej konfiguracji, jak również rodzaju stosowanych uszczelnień, realizowany jest zgodnie z wymogami klienta.

Stosowane są cztery rodzaje uszczelnień rur okładzinowych, które są przystosowane do całego zakresu ciśnień roboczych, temperatur oraz mediów występujących w przemyśle naftowo-gazowniczym. Więźby rurowe produkowane są w wersjach jedno- i wielokadłubowych w zakresie rur okładzinowych od 4 1/2”do 2O”. Dolne połączenie korpusu z rurą okładzinową występuje w trzech wersjach: gwintowanej (np. gwint BC), spawanej oraz skręcanej. Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej opracował również połączenie skręcane z podwójnym uszczelnieniem wymuszanym, tzw. Slip Loc System, które poprzez eliminację konieczności spawania znacznie redukuje czas montażu. Stosowanie produkowanych przez nas więźb rurowych pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na montaż, a także obniżyć koszty serwisowania.

Więźba rurowa jednokadłubowa

Więźba rurowa dwukadłubowa

Więźby - uszczelnienia rur

W więźbach rurowych stosowane są cztery rodzaje uszczelnień rur okładzinowych. Rodzaj zastosowanego uszczelnienia uzależniony jest od ciśnienia roboczego, temperatury i rodzaju medium.

Uszczelnienie typu W

Jest to niezależne uszczelnienie montowane nad wieszakiem klinowym. W skład tego uszczelnienia wchodzi:

 • pierścień metalowy,

 • uszczelnienie wymuszone aktywowane plastyfikatorem na styku z rurą okładzinową,

 • podwójne uszczelnienie oringowe wraz z podporami pomiędzy pierścieniem metalowym a korpusem więźby.

Uszczelnienie to jest montowane po obcięciu rur okładzinowych.

Uszczelnienie typu W

Uszczelnienie typu DC

Tzw. dociskowe, składa się z dwóch pierścieni metalowych, uszczelki gumowej oraz śrub skręcających, aktywujących to uszczelnienie. Uszczelnienie jest skręcane z obudową klinów wieszaka, co uniemożliwia przesuwanie go w górę pod wpływem ewentualnego ciśnienia z dołu.

Rozwiązanie to jest bezobsługowe, w czasie eksploatacji nie wymaga doszczelnienia za pomocą plastyfikatora.

Uszczelnienie typu DC

Uszczelnienie typu CR

Aktywowane jest ciężarem rur. Uszczelnienie to znajduje się pod wieszakiem rur okładzinowych i składa się z pierścienia elastomerowego o przekroju prostokątnym oraz umieszczonego pod nim pierścienia metalowego.

Uszczelnienie typu CR

Uszczelnienie typu D

Tzw. dwuwargowe, składa się z uszczelki elastomerowej oraz dwóch pierścieni oporowych z góry i z dołu. Uszczelkę taką montuje się nad wieszakiem klinowym. Uszczelnienie to jest montowane po obcięciu rur okładzinowych.

Uszczelnienie typu D

Więźby rurowe – rozwiązanie Slip Loc

Slip Loc System jest to połączenie skręcane z podwójnym uszczelnieniem wymuszanym. Poprzez eliminację konieczności spawania rozwiązanie to znacznie redukuje czas montażu i może być doskonałą alternatywą dla typowych rozwiązań, szczególnie w miejscach, gdzie występują trudności z montażem.

Opis rozwiązania:

Połączenie dolnego korpusu więźby z pierwszą rurą okładzinową jest najczęściej gwintowane lub spawane. Oprócz tych dwóch sposobów proponowane jest również rozwiązanie tzw. Slip Loc System.

Więźba rurowa wraz z głowicą eksploatacyjną

Wersja kompaktowa sprzętu produkowanego przez Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej PGNiG Technologie S.A. jest zgodna z API Spec. 6A oraz wchodzi w zakres systemu „time saving” pozwalającego maksymalnie skrócić czas prac wiertniczo-montażowych, zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy operatorów oraz uzyskać znaczące oszczędności finansowe.

Główne zalety konstrukcji to:

 • zmniejszenie ryzyka pracy operatorów poprzez wyeliminowanie jednego etapu demontażu i montażu prewentera BOP – konstrukcja pozwala wykonać dwa kolejne etapy wiercenia bez zdejmowania prewentera,

 • montaż wieszaka rur wydobywczych 2-7/8” poprzez zasuwy suwakowe 5-1/8”,

 • możliwość posadowienia wieszaka rur wydobywczych 2-7/8” na trzpieniach podtrzymujących.

Konstrukcja pozwala na znaczące oszczędności czasowe i finansowe. Czas pracy na jednym otworze można skrócić nawet o dwie doby.

Oferta obejmuje szeroki zakres głowic w wykonaniu podstawowym oraz wykonania specjalne.
Typy produkowanych głowic:

 • solid block,

 • selektywna,

 • ługownicza,

 • magazynowa dla podziemnych magazynów gazu z linią iniekcyjną, służącą do przenikania do przestrzeni rur wydobywczych różnego typu substancji,

 • solankowa,

 • geotermalna,

 • z wyposażeniem specjalnym, np. ze zwężką klatkową do sterowania przepływem gazu,

 • z systemem ESP, do eksploatacji odwiertu, gdzie istnieje konieczność zastosowania pompy wgłębnej.

Do konfigurowania głowic używa się zasuw ze sterowaniem ręcznym lub za pomocą siłowników hydraulicznych. Produkowane głowice spełniają, a nawet przewyższają wymagania normy API Spec. 6A oraz standardów ISO 10423.

Stosuje się szereg rodzajów uszczelnień w obrębie zabudowy wieszaka rur wydobywczych. Rodzaj uszczelnienia jest dobierany indywidualnie w zależności od ciśnienia roboczego, klasy materiałowej, rozmiaru rury wydobywczej. Wymagania konfiguracji i rozwiązań szczegółowych są każdorazowo ustalane z Klientem na podstawie potrzeb i zgodnie z API Spec. 6A.

Głowice eksploatacyjne standardowe

Zastosowanie

Głowice eksploatacyjne produkowane są w dwóch wersjach, tj. jako standardowa głowica zwana potocznie choinką oraz w wykonaniu kompaktowym, tzw. solid block. W tej drugiej wersji zasuwy wmontowane są bezpośrednio w korpus głowicy, co przedkłada się na mniejszą wagę urządzenia.

W głowicach stosuje się szereg rozwiązań konstrukcyjnych dostosowanych do specyficznych wymagań klienta. Głowice produkowane są w klasach materiałowych od AA do FF w zakresie ciśnień roboczych od 2 000 do 15 000 psi i średnicach przelotów od 2 1/16” do 9”.

Głowice eksploatacyjne standardowe

Głowica eksploatacyjna selektywna

Zastosowanie

Głowica selektywna służy do eksploatacji ropy lub gazu na dwóch różnych horyzontach. W głowicy tej stosuje się wieszak typu COH umożliwiający zawieszenie dwóch kolumn rur wydobywczych obok siebie.

W obrębie zabudowy wieszaka zastosowano uszczelnienia elastomerowe.

Głowica selektywna

Głowica ługownicza

Zastosowanie

Głowica ługownicza wykorzystywana jest do ługowania komór magazynowych dla podziemnych magazynów gazu. Jej konstrukcja umożliwia jednoczesne wtłaczanie wody i odbiór solanki.

Głowica ługownicza

Głowica z linią iniekcyjną

Zastosowanie

Głowica ta posiada tzw. linię iniekcyjną, która służy do iniekcji do przestrzeni rur wydobywczych różnego typu substancji, np. inhibitorów korozji i utleniania, substancji rozpuszczających parafiny itp. Iniekcję przeprowadza się na żądanej głębokości. Ponadto głowica tego typu może posiadać linię Control Line do sterowania podpowierzchniowym zaworem bezpieczeństwa. W głowicy zastosowano wieszak typu CTH z głównym uszczelnieniem elastomerowym aktywowanym trzpieniami. Na szyi wieszaka zastosowano uszczelnienie metal-metal, zarówno dla linii iniekcyjnej, jak i Control Line.

Głowica iniekcyjna

Głowica solankowa

Zastosowanie

Ten typ głowic stosuje się przy procesach ługowania komór solnych.

Głowica z systemem ESP

Zastosowanie

Głowica tego typu jest wykorzystywana do eksploatacji odwiertu, gdzie istnieje konieczność zastosowania pompy wgłębnej. W takim rozwiązaniu wieszak głowicy jest wyposażony w specjalny port umożliwiający przepuszczanie przez wieszak przewodu zasilającego. Szczelność połączeń w obrębie zabudowy wieszaka uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnego zestawu uszczelniającego.

Głowica z systemem ESP

Łącznik głowicowy (coiled tubing)

Zastosowanie

Łącznik głowicowy stosowany jest do zawieszenia rury wykorzystywanej do zabiegów coiled tubingu. Umożliwia on przeprowadzenie na odwiercie szeregu zabiegów, takich jak zapuszczanie narzędzi wgłębnych, zabiegi kwasowania, oczyszczanie stref złożowych, zatłaczanie substancji zwiększających wydobycie.

Łącznik głowicowy (coiled tubing)

Wyposażenie dodatkowe

Korek VR 2-1/16’ - NU 1.9

Korek służy do zamknięcia bocznego wylotu więźby lub głowicy, co
umożliwia wymianę pod ciśnieniem zasuwy bezpośrednio
przykręconej do korpusu (awaryjnej).
Produkowany jest w klasie materiałowej: MC = AA i EE.

Korek VR 2-1/16’ - NU 1.9

BPV - H

Korek służy do zamknięcia przelotu wieszaka oraz umożliwia wymianę
zasuwy awaryjnej.

BPV - H

Tester- Posadawiacz ochraniacza

Narzędzie uniwersalne.
Produkowany jest w klasie materiałowej: MC = AA i EE.

Tester- Posadawiacz ochraniacza

Ochraniacz

Ochraniacz montuje się w więźbach w celu ochrony przed
uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie prac wiertniczych
powierzchni uszczelniających i powierzchni współpracujących
z klinami.

Ochraniacz

Zwężki stosowane są do kontroli przepływu medium. Zwężki
produkowane przez Oddział Produkcji Infrastruktury Górniczej
dostępne są w wersji stałej i nastawnej w zakresie rozmiarów od 1
13/16” do 4 1/16” oraz ciśnień roboczych 2 000, 3 000, 5 000 i 10
000 psi.

Zwężki

Manifoldy są to urządzenia powszechnie stosowane do kontroli przepływu medium. W skład manifoldu wchodzą najczęściej: zespół zasuw, zwężka stała i (lub) nastawna.

Manifoldy są projektowane ściśle według wymogów klienta.

Manifoldy

Od wielu lat projektujemy i wykonujemy cały szereg aparatów, urządzeń i instalacji będących elementami ciągu
technologicznego eksploatacji, uzdatniania i przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego.

Spółka posiada odpowiednie powierzchnie produkcyjne, wyposażenie techniczne, doświadczenie i wysoko
wykwalifikowaną kadrę, co umożliwia całościową budowę kopalń ropy i gazu od zagospodarowania odwiertu po stacje przesyłowe.

Spółka współpracuje z kilkoma znanymi biurami projektów zarówno na etapie prac koncepcyjnych i projektowych,
jak i w czasie realizacji zadania. Skutkuje to ciągłym doskonaleniem konstrukcji i jakości wytwarzanych aparatów.

Oddzielacze wstępne, pionowe i poziome

Oddzielacze wstępne

Przeznaczenie i zasada działania:

Surowy gaz kopalniany doprowadzony jest do oddzielacza w celu wstępnego oczyszczenia. Podczas przechodzenia przez
zespół labiryntów lamelowych wytrącają się z jego składu woda złożowa i inne zanieczyszczenia mechaniczne.
Oddzielacz jest wyposażony w króćce: manometryczny, termometryczny, regulacji i sygnalizacji poziomu oraz
w płynowskaz. Dolna komora jest ogrzewana oraz izolowana cieplnie.

Na życzenie Klienta oddzielacz zostanie dostarczony razem z armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową na podstawie
szczegółowych uzgodnień. Oddzielacz podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Oddzielacze pionowe

Oddzielacz dwufazowy przeznaczony jest do wstępnej separacji gazu złożowego po redukcji ciśnienia na frakcje: gaz ziemny i ciecz złożowa. Dla zwiększenia stopnia separacji w górnej przestrzeni oddzielacza zabudowany jest wkład labiryntowy, na którym następuje kondensacja cząstek cieczy. Wytrącona ciecz złożowa spływa kolektorem do dolnej przestrzeni oddzielacza, skąd odprowadzana jest króćcem spustowym do instalacji, a następnie po odgazowaniu do zbiornika magazynowego. Oddzielacz jest wyposażony w króćce: manometryczny, termometryczny, sygnalizatorów poziomu, spustu cieczy ręczny i automatyczny.

Produkowane są również wersje oddzielaczy z wężownicą grzewczą. Dolna część zbiornika jest ocieplona. Przystosowany jest do montażu w pozycji pionowej. Na życzenie klienta oddzielacz zostanie dostarczony razem z armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową na podstawie szczegółowych uzgodnień. Oddzielacz podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Oddzielacze poziome

Przeznaczenie i zasada działania:

Oddzielacze leżące przeznaczone są do wstępnej separacji gazu złożowego po redukcji ciśnienia na frakcje: gaz ziemny
i ciecz złożową. Dla zwiększenia stopnia separacji w oddzielaczu zabudowany jest wkład labiryntowy, na którym następuje
kondensacja cząstek cieczy. Pochyła zabudowa oddzielacza zapewnia spływanie wytrąconej cieczy do niższej przestrzeni,
skąd jest odprowadzana króćcem spustowym do instalacji, a następnie do zbiornika magazynowego. Oddzielacz jest
wyposażony w króćce: manometryczny, termometryczny, regulatora (sygnalizacji) poziomu.

Oddzielacze leżące wykonywane są wariantowo z wyposażeniem w nagrzewnicę. Oddzielacze poziome posiadają ocieplenie całego zbiornika oraz podlegają odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Filtroseparatory

Przeznaczenie i zasada działania:

Filtroseparator służy do dokładnego oddzielenia wody i cząstek mechanicznych od gazu. Gaz zanieczyszczony wtłaczany do filtroseparatora przechodzi przez świece filtracyjne, na których następuje kondensacja cząstek wody. Oczyszczony gaz przesyłany jest do dalszej obróbki, a woda spuszczana do odgazowywacza i zbiornika wody złożowej. Filtroseparator posiada pokrywę szybko zamykającą służącą do bieżącej obsługi świec filtracyjnych.

Na życzenie klienta filtroseparator zostanie dostarczony razem z armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową na podstawie szczegółowych uzgodnień. Aparat podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Filtry gazu

Przeznaczenie i zasada działania:

Filtr gazu służy do dokładnego oczyszczenia gazu z wody i cząstek mechanicznych. Zanieczyszczony gaz wtłaczany do filtra
przechodzi przez świece filtracyjne, na których następuje kondensacja cząstek wody. Osuszony gaz przesyłany jest do
dalszej obróbki, a woda do odgazowywacza i dalej do zbiornika wody złożowej. Filtr posiada wygodny poziomy właz
szybko zamykający służący do bieżącej obsługi świec filtracyjnych. Filtr pracuje w pozycji poziomej.

Aparat podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Przeznaczenie i zasada działania:

Kolumna służy do dokładnego osuszenia gazu ziemnego, zawierającego niewielkie ilości wody, w końcowej fazie osuszania
gazu przed wysyłką do gazociągu przemysłowego. Jako dehydratyzator stosowany jest DEG lub TEG. W kompletność
wyposażenia wchodzą: dystrybutor gazu, demistery tarflenowe (odemglacze), wypełnienie kontaktowe, dystrybutor
DEG/TEG, wężownica grzewcza, wsporniki pod zabudowę podestów obsługowych.

Kolumna wyposażona jest w króćce pomiaru temperatury i ciśnienia, płynowskazu i regulacji poziomu. Parametry
techniczne kolumny i jej wielkość dobierane są w fazie projektowania każdorazowo do parametrów eksploatowanego złoża
i instalacji. Kolumna przystosowana jest do bezobsługowej pracy w procesie osuszania oraz podlega odbiorowi
w jednostce notyfikowanej.

Przeznaczenie i zasada działania:

Sorber rtęci służy do wychwycenia par rtęci z gazu. Gaz zanieczyszczony wtłoczony do zbiornika przechodzi przez warstwę
sorbentu węglowego umieszczonego pomiędzy rusztami, gdzie następuje sorpcja par rtęci. Wolny od par rtęci gaz
przesyłany jest do dalszej obróbki. Sorber posiada dwa włazy manewrowe umożliwiające zasypanie i wymianę węgla na
rusztach.

Sorber wyposażony jest w króćce: manometryczny, termometryczny, sygnalizatorów poziomu i spustu cieczy. Na życzenie
Klienta sorber rtęci zostanie dostarczony razem z armaturą i aparaturą kontrolno-pomiarową na podstawie szczegółowych
uzgodnień. Kolumna podlega odbiorowi w jednostce notyfikowanej.

Wymienniki ciepła

Przeznaczenie i zasada działania:

Wymienniki ciepła przeznaczone są do podgrzewania gazu TEG-iem, parą lub gazem
w procesie jego obróbki. Przystosowane są do montażu w pozycji poziomej i są ocieplane. Wymienniki podlegają
odbiorowi UDT. Standardowa dostawa nie obejmuje osprzętu i izolacji cieplnej. Występują również pod nazwami
handlowymi: wymiennik WTG, WPG, WGG lub WTT. Skrót określa nazwę czynników roboczych, między którymi następuje
wymiana ciepła.

Podgrzewacze

Przeznaczenie i zasada działania:

W procesie obróbki gazu ziemnego istnieje konieczność zwiększenia temperatury czynnika roboczego. Najczęściej
realizowane jest to za pomocą podgrzewaczy, w których medium grzewczym jest para wodna. W ten sposób na przykład
podgrzewany jest gaz przesyłany z oddzielaczy wstępnych do dalszej obróbki. Parą wodną podgrzewany jest też spust
gazoliny w oddzielaczach ekspansyjnych. Parametry techniczne podgrzewaczy i ich wielkość dobierane są w fazie
projektowania każdorazowo do parametrów eksploatowanego złoża i instalacji. Aparat podlega odbiorowi w jednostce
notyfikowanej.

Zakład wykonuje również cały szereg zbiorników różnego przeznaczenia niezbędnych w instalacjach oczyszczania ropy i gazu. Należą do nich między innymi:

 • zbiorniki wody złożowej,

 • zbiorniki skroplin, również z odgazowywaczem,

 • zbiorniki metanolu,

 • zbiorniki magazynowe i drenażowe TEG-u,

 • zbiorniki gazoliny,

 • zbiorniki chelatu itp.,

 • zbiorniki niskociśnieniowe dwuściankowe,

 • zbiorniki bezciśnieniowe dwuściankowe.

Parametry zbiorników i ich wyposażenie dobierane są każdorazowo do wymogów danej instalacji. W razie potrzeby zbiorniki są ocieplane, wyposażane w instalację grzewczą, są jedno- lub dwupłaszczowe, w wersji wolno stojącej lub do zakopcowania.

 • Elementy produkowane przez PGNiG Technologie SA działają na platformach wiertniczych w wielu miejscach na świecie, głównie w Chinach, Korei oraz Indiach, jak również w Brazylii czy Irlandii.

 • Wyposażenie platform wiertniczych offshore w większości produkowane jest w oparciu o dokumentację Klienta, jednak nasi inżynierowie mają znaczący wkład w proces rozwoju wyrobu.

 • konstrukcje wielkogabarytowe

 • słupy stalowe jednogałęziowe i wielogałęziowe

 • z przewiązkami i ze skratowaniem

 • dźwigary kratowe, blachownice skrzynkowe

 • belki nośne pełnościenne, ażurowe, ze skratowaniem

 • konstrukcje hal stalowych

 • konstrukcje stalowe wsporcze dla zbiorników stalowych

 • wysoko przetworzone konstrukcje stalowe

 • podesty, schody, drabiny, balustrady, barierki, stopnie

 • włazy, osłony

 • skidy, ramy, kontenery

 • estakady pod suwnice

 • trawersy nośne

 • zawieszenia do transportu i załadunku

 • silosy, zsypy, zbiorniki ciśnieniowe

 • konstrukcje budowlane i maszynowe

 • kształtowniki i profile spawane

 • konstrukcje spawane dla górnictwa węglowego, nafty i gazu

 • konstrukcje stalowe jako wyposażenie platform wiertniczych.

Zobacz jak pracujemy

ODTWÓRZ WIDEO

Oddział produkcji

oferta

Zobacz naszą ofertę