1
Zarząd - PGNiG

Zbigniew Leniowski

Zbigniew Leniowski - PGNiG

Zbigniew Leniowski

Prezes Zarządu

Ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki oraz studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości wraz z praktyką pod kierunkiem rzeczoznawców Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Krakowie.

Zdobył wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w firmie produkcyjnej oraz firmie wykonawczej sektora naftowego, a także na stanowisku dyrektorskim w przedsiębiorstwie produkcyjno-remontowym sektora energetycznego.

Odbył przeszkolenie z zakresu zarządzania spółką prawa handlowego.

W latach 1998-2002 pełnił funkcję członka Zarządu Miasta Krosna oraz wykonywał mandat radnego Rady Miasta Krosna w kadencji 1998-2002.

Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia.

Pan Zbigniew Leniowski - Prezes Zarządu PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jego najbliższe osoby nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG Technologie S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej Orlen.

oferta

Zobacz naszą ofertę