1
Zarząd - PGNiG

Stanisława Kasprzycka

Stanisława Kasprzycka - PGNiG

Stanisława Kasprzycka

Wiceprezes Zarządu

Jest Managerem z wieloletnim i bogatym doświadczeniem, w szczególności
w zakresie zarzadzania zespołami ludzi.

Skutecznie przeprowadziła wiele projektów społecznych i edukacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Dysponuje praktyczną wiedzą
z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada umiejętności myślenia strategicznego.

Studia magisterskie ukończyła w Krakowie w 1997 roku.

W 2003 roku z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczona przez ówczesnego Ministra Skarbu Państwa.

Od 2019 roku zasiada w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Od lutego 2023 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki PGNiG Technologie S.A.

Jako Wiceprezes Zarządu odpowiada za zarządzanie polityką personalną, majątkiem i administracją, ponadto nadzoruje obszar komunikacji i CSR.

oferta

Zobacz naszą ofertę