1
Zarząd - PGNiG

Marta Zygmunt

Marta Zygmunt

Marta Zygmunt

Prezes Zarządu

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na Uniwersytecie Rzeszowskim. Aktualnie jest uczestnikiem studiów MBA dla firm sektora gazowniczego, energetycznego, paliwowego i ciepłowniczego na Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, edycja 2020-2022.

W trakcie swojej kariery zawodowej odbyła szereg certyfikowanych szkoleń i kursów z zakresu m.in.: zarządzania, finansów, zarządzania projektami, komunikacji. Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydany przez Instytut Transportu Samochodowego.

Jest menadżerem z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w branży transportowej, utilities oraz oil&gas. Skutecznie przeprowadziła procesy naprawcze przedsiębiorstw, dysponuje doświadczeniem w zarządzaniu procesami konsolidacji, restrukturyzacji i optymalizacji działalności spółek, opracowując i wdrażając wiele strategicznych projektów zarządczych.

W organach Spółek prawa handlowego zasiada nieprzerwanie od 2004 roku. Początkowo pełniła funkcję Członka Zarządu, później Prezesa Zarządu spółek Veolia Transport Polska sp. z o.o. (Grupa Veolia Environment) – następnie Arriva Bus Transport Polska sp. z o.o. W latach 2011 – 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Stare Miasto - Park sp. z o.o. Podstrefa Mieleckiej Strefy Ekonomicznej, EURO – PARK Mielec.

Pełniła funkcje członka Rady Nadzorczej m.in. ZRUG Poznań sp. z o.o., Polimex Mostostal SA oraz Polskiego Serwisu Płynów Wiertniczych sp. z o.o. Była również członkiem Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej .

Od 2014 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu PGNiG Technologie S.A. Jako Prezes Zarządu była odpowiedzialna za proces restrukturyzacji i centralizacji Spółki, dostosowanie modelu jej funkcjonowania do zapewniającego rentowność na poziomie operacyjnym. Po zakończeniu tych procesów z powodzeniem podejmuje działania mające na celu umocnienie pozycji Spółki na rynku konkurencyjnym.

Pani Marta Zygmunt, Prezes Zarządu PGNiG Technologie S.A., oświadcza, że jej osoby najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG Technologie S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

oferta

Zobacz naszą ofertę