1
Zarząd - PGNiG

Lucyna Podhalicz

Lucyna Podhalicz

Lucyna Podhalicz

Wiceprezes Zarządu

Ukończyła studia wyższe socjologiczne. Studiuje na SGH-MBA, Program Executive Master of Business Administration, edycja 2021-2023. Absolwentka Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kompetencje zarządcze rozwijała jako dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Przemyślu oraz zastępca dyrektora ds. organizacji lecznictwa otwartego i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu, lata 2014-2018.

Społecznik i samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem - radna Rady Miejskiej w Przemyślu w kadencji 2006-2010 oraz wiceprzewodnicząca, następnie przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla w kadencji 2014-2018. W 2001 przedstawiła Sejmowi projekt ustawy obywatelskiej o ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami w mediach.

W latach 2018-2020 pełniła funkcję wicewojewody podkarpackiego, będąc odpowiedzialną m.in. za realizację zadań administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego, transportu drogowego, ochrony środowiska, kontroli geodezyjnej i kartograficznej, Systemu Informacji o Terenie, a także ochrony praw konsumentów.

Pani Lucyna Podhalicz - Wiceprezes Zarządu PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jej osoby najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG Technologie S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

oferta

Zobacz naszą ofertę