Sprzedaż - PGNiG

Zabrze ul. Wolności 339

Budynek wybudowany w roku 1969, w kolejnych latach remontowany i modernizowany. Obiekt wykonany jako dwubryłowy - jedna o 9 kondygnacjach, druga dwukondygnacyjna. Cały budynek jest podpiwniczony. W części parterowej znajdują się pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne.

W piwnicach pomieszczenia techniczne, magazynowe, wymiennikownia oraz garaże o pow. 168 m2. Na piętrach od I do VIII pomieszczenia biurowe. Na IX piętrze usytuowana jest maszynownia.
Budynek wyposażony w dwie windy oraz w następujące instalacje:
 • elektroenergetyczna,
 • wodociągowa,
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • CO z sieci miejskiej,
 • gazową,
 • wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
 • klimatyzacji w części pomieszczeń,
 • teletechniczną,
 • internetową,
 • alarmową,
 • hydrantów wewnętrznych.
W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowej nieruchomości znajdują się obiekty biurowe, handlowo-usługowe, bankowe oraz opieki zdrowotnej.
Dla terenu, na którym położna jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zabrze, przyjętego uchwałą nr XV/195/99 Rady Miejskiej w Zabrzu z 22.11.1999r., przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze przekształceń struktury funkcjonalnej i urbanistyczno-architektonicznej ukierunkowanych na zwiększenie jego atrakcyjności, standardu kulturowo użytkowego i konkurencyjności w stosunku do ośrodków metropolitarnych w regionie: tereny zabudowy mieszkalnej i usługowej.
Dojazd z alei Bohaterów Monte Casino drogą dojazdową biegnącą przez działkę o nr 1975/3 do nieruchomości zabudowanej zapewniony jest poprzez umowę służebności gruntowej ustanowionej aktem notarialnym Rep. A. 4659/2014 sporządzonym w dniu 01.07.2014.
Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgi wieczyste o numerach GL1Z/00041161/8, GL1Z/00010838/9 i GL1Z/00010853/0.