Sprzedaż - PGNiG

Krosno Naftowa (“garaże”)

Na sprzedaż przeznaczona jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Krosno przy ul. Naftowej 8, składająca się z działki nr: 4/90 obręb ewidencyjny 0003 Przemysłowa o powierzchni 4258 m2 jako przedmiot prawa wieczystego użytkowania oraz własności budynków i budowli zlokalizowanych na przedmiotowych działkach.

Na sprzedaż przeznaczona jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Krosno przy ul. Naftowej 8, składająca się z działki nr: 4/90 obręb ewidencyjny 0003 Przemysłowa o powierzchni 4258 m2 jako przedmiot prawa wieczystego użytkowania oraz własności budynków i budowli zlokalizowanych na przedmiotowych działkach.

Na działce nr 4/90 znajdują się: budynek garaży samochodowych oraz budynek tzw. izby pomiarów.

Budynek garaży samochodowych
budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, od strony południowej do budynku przylega wiata otwarta o konstrukcji stalowej.
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy: PZ = 1049,50 m2
Powierzchnia użytkowa: PU = 865,20 m2
Kubatura budynku: K = 3720,36 m3
Rok budowy – 1975 r.

Budynek Izby Pomiarów
budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
Dane techniczne budynku:
Powierzchnia użytkowa: PU = 155,00 m2
Kubatura budynku: K = 514,69 m3
Rok budowy – 1952 r.

Powierzchnia łączna budynków 1020,20 m2,
Teren jest ogrodzony od strony zewnętrznej zakładu.
Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci uzbrojenia technicznego:

 • sieć energii elektrycznej,
 • sieć wodociągową,
 • sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • sieć ciepłowniczą,
 • sieć gazową.

Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą miejską o nawierzchni asfaltowej (ul. Naftowa), a następnie wewnętrznymi drogami zakładowymi.
Lokalizacja w strefie magazynowej i produkcyjnej miasta, w niewielkiej odległości od dworca PKP i PKS z dobrym dojazdem do dróg obwodowych miasta.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna pn. „Przemysłowa II”
Uchwała Nr XXVIII/445/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przeznaczenia terenu. Ustalenia dotyczące terenu 1.P. – obiekty produkcyjne, usługi, składy i magazyny, w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu budynków przemysłowych dawnej rafinerii.
Udziały w działkach drogowych (prawo użytkowania wieczystego):

 1. udział w wysokości 4,45 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/89 o powierzchni 0,0467 ha (księga wieczysta nr KS1K/00071722/8),
 2. udział w wysokości 3,77% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/96 o powierzchni 0,0206 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 3. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/97 o powierzchni 0,0126 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 4. udział w wysokości 3,50 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/98 o powierzchni 0,0501 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 5. udział w wysokości 3,27% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/99 o powierzchni 0,0443 ha,
 6. udział w wysokości 2,88 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/101 o powierzchni 0,1345 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),
 7. udział w wysokości 2,72 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/103 o powierzchni 0,0567 ha (księga wieczysta nr KS1K/00118999/2),

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr KS1K/00071722/8 prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie.