Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Bieżące projekty

Powiększ tekst
Drukuj
PDF
Pozwolenie na użytkowanie dla gazociągu Hermanowice – Strachocina.

Spółka PGNiG Technologie SA uzyskała dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. pozwolenie na użytkowanie dla nowego 72 kilometrowego gazociągu DN 700 relacji Hermanowice - Strachocina.
Przedmiotową decyzję wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego w Rzeszowie. Jest to pierwszy oddany do eksploatacji gazociąg zlokalizowany na podkarpaciu. Budowa nowego gazociągu Hermanowice- Strachocina ma na celu zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego gazu na południu Polski, co pozwoli na zapewnienie swobodnego dostępu do niskoemisyjnego paliwa gazowego dla przemysłu, energetyki, a także mieszkańców tych terenów kraju.
Inwestycja zrealizowana przez PGNiG Technologie S.A. w formule Generalnego Wykonawcy obejmowała m.in.:
 • budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o długości 72 km wraz z linią światłowodową;
 • rozbudowę węzła rozdzielczo-pomiarowego w Hermanowicach;
 • budowę pięciu zespołów zaporowo-upustowych;
 • budowę Stacji Ochrony Katodowej na terenie ZZU Kuźmina.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że inwestycja była realizowana w niezwykle trudnym terenie pasma górskiego Bieszczad, gdzie różnica wzniesień na niewielkich odcinkach przekraczała 100 metrów. Wykonawca zrealizował Inwestycję z zachowaniem wszelkich standardów w zakresie poszanowania środowiska naturalnego co ma istotne znaczenie dla zachowania unikatowych walorów turystycznych tej części Polski.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do skorzystania z poniższych linków:

 

 

 

Zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra - 11k oraz zagospodarowanie odwiertów Lubiatów - 11H, Lubiatów - 13k
 • Zagospodarowanie odwiertu Dargosław-1
 • Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Paproć 61, 62, 64, 65
 • Zagospodarowanie odwiertów Barnówko - 21k, Barnówko - 22k, Mostno - 21k

Gazociągi

 • Budowa gazociągu łączącego OZG Jasionka II i OZG Jasionka I
 • Modernizacja układu rurociągów przesyłowych w celu obniżenia ciśnienia przy OG Buszewo
 • Budowa gazociągu DN 700 Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
 • Budowa przyłącza gazu sieciowego na potrzeby zasilania silników gazowych w Oddziale "Pniówek"


Tłocznie gazu

 • Budowa tłoczni Odolanów - etap 0 - przeniesienie trzech sprężarek z Jeleniowa do Odolanowa

Podziemne magazyny gazu ziemnego

 • Wykonanie kompleksowego podłączenia odwiertów K-7 i K-10 klastra B KPMG Kosakowo do instalacji ługowniczej
 • Wykonanie podłączenia do instalacji gazowej głowic K-6, K-7, K-8, K-9, K-10 wraz z wykonaniem instalacji do odbioru solanki podczas pierwszego napełnienia komór gazem oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową dróg dojazdowych


Produkcja

 • Produkcja i remonty osprzętu powierzchniowego wyposażenia odwiertów (więźby i głowice) dla PGNiG S.A. w Warszawie
 • Produkcja części zamiennych do więźb i głowic dla PGNiG S.A. w Warszawie, Exalo Drilling SA, GSP Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic SA,
 • Produkcja więźb rurowych dla LOTOS Petrobaltic SA
 • Produkcja wyrobów i części do wyposażenia platform wiertniczych dla MHWirth Norwegia
 • Obróbka mechaniczna detali