Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI 

 
Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Krosno, 30 września 2020 roku
 
 
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
 
 
W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Krosno, 27 października 2020 roku
 
 
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
 
 
W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku oraz Drugim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27 października 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Krosno, 24 listopada 2020 roku
 
 
CZWARTE WEZWANIE  AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
 
 
W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27 października 2020 roku oraz Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Dokumenty akcji należy złożyć do 20 stycznia 2021 roku w siedzibie Spółki w Krośnie przy ul. Naftowej 8, w sekretariacie Spółki, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.
Krosno, 18 grudnia 2020 roku
 
 
PIĄTE WEZWANIE  AKCJONARIUSZY SPÓŁKI DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI
 
 
W ślad za Pierwszym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 30 września 2020 roku, Drugim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 27 października 2020 roku, Trzecim wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 24 listopada 2020 roku oraz Czwartym wezwaniem akcjonariuszy spółki do złożenia dokumentów w siedzibie spółki z 18 grudnia 2020 roku Zarząd PGNiG Technologie S.A. z siedzibą Krośnie, dalej: Spółka, działając w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej: Ustawa, w wykonaniu obowiązku nałożonego przywołaną Ustawą, ponownie wzywa Akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich obowiązkowej dematerializacji.
Krosno, 4 stycznia 2021 roku
 
 
 
Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wybraną uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 1 z 29 września 2020 roku.