Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Marta Zygmunt

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku Zarządzanie. Ukończyła również podyplomowe studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi".

Posiada Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydany przez Instytut Transportu Samochodowego.

W trakcie swojej kariery zawodowej odbyła szereg certyfikowanych szkoleń i kursów z zakresu m.in.: zarządzania, finansów, zarządzania projektami.

Jest menedżerem z kilkunastoletnim doświadczeniem, posiada przygotowanie zawodowe w zarządzaniu zróżnicowanymi zespołami ludzkimi. Skutecznie przeprowadziła procesy naprawcze przedsiębiorstw; dysponuje doświadczeniem w zarządzaniu procesami konsolidacji i restrukturyzacji.

W latach 2014-2017 zasiadała w radach nadzorczych m.in.: ZRUG Poznań sp. z o.o. oraz Polimex - Mostostal S.A.

W latach 2015 - 2017 członek Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

 

W latach 2016 – 2019 pełniła funkcję członka rady nadzorczej polskiego serwisu płynów wiertniczych z siedzibą w Krośnie

Oświadczenia Pani Marty Zygmunt z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Pani Marta Zygmunt - Prezes Zarządu PGNiG TECHNOLOGIE S.A. oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TECHNOLOGIE S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.