Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Lucyna Podhalicz

Powiększ tekst
Drukuj
PDF
 
 
Ukończyła studia wyższe socjologiczne (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Uniwersytet Rzeszowski) oraz Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swój rozwój edukacyjny kontynuuje obecnie w trakcie prestiżowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestnik szeregu szkoleń i konferencji tematycznie związanych z zagadnieniami, takimi jak m.in. mediacje i negocjacje, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, ochrona środowiska czy też zrównoważony rozwój - zarówno w aspekcie ekologicznym jak i społecznym.
 
Od wielu lat, pełni funkcje kierownicze w organizacjach społecznych oraz podmiotach publicznych i prywatnych. W szczególności, swoje kompetencje zarządcze rozwijała w latach 2014-2018 jako dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Przemyślu oraz zastępca dyrektora ds. organizacji lecznictwa otwartego i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu.
 
Społecznik i samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem - radna Rady Miejskiej w Przemyślu w kadencji 2006-2010 oraz radna wiceprzewodnicząca, następnie przewodnicząca Rady Miasta Przemyśla w kadencji 2014-2018. W 2001 przedstawiła Sejmowi projekt ustawy obywatelskiej o ochronie dzieci przed szkodliwymi treściami w mediach. Aktywnie popierała projekt reaktywacji Rejonu Energetycznego w Przemyślu.
 
W latach 2018-2020 pełniła funkcję wicewojewody podkarpackiego, będąc odpowiedzialną m.in. za realizację zadań administracji rządowej w zakresie nadzoru budowlanego, transportu drogowego, ochrony środowiska, kontroli geodezyjnej i kartograficznej oraz Systemu Informacji o Terenie, a także ochrony praw konsumentów czy też ochrony interesów gospodarczych państwa.
 
Przez dwie kadencje (2011-2019) prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej, prowadzącego szereg projektów społecznych i edukacyjnych, także współfinansowanych ze środków publicznych.
 
Aktywnie wspiera działalność ruchów i organizacji akademickich.