Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Magdalena Wosik

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Pani Magdalena Wosik ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku ekonomia oraz Uniwersytet Warszawski na kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Od 10 lat jest związana z administracją rządową.

Obecnie pracuje na stanowisku głównego specjalisty w Departamencie Nadzoru w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie sprawuje nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa z sektora energetycznego i górnictwa węgla kamiennego. W latach 2009-2016 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Jako przedstawiciel Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych: DALMOR S.A., Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o.o., Kompanijne Zakłady Remontowe "REMASZ" Sp. z o.o.

Pani Magdalena Wosik została powołana do Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A. przez Ministra Energii.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Magdaleny Wosik jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Energii.

Oświadczenie Pani Magdaleny Wosik z dnia 8 marca 2019 roku:

Pani Magdalena Wosik- członek Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jej Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.