Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Lesław Niemczyk

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Lesław Niemczyk - doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wykładowca akademicki z dziedziny rachunkowości i finansów z kilkunastoletnim doświadczeniem uniwersyteckim. Autor pięciu książek ekonomiczno-finansowych oraz kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych. Oprócz pracy akademickiej pracował w biznesie, samorządzie oraz NGO na stanowiskach: sekretarza zarządu, księgowego, skarbnika, wiceprzewodniczącego komisji finansów i budżetu, przewodniczącego komisji rewizyjnej, specjalisty ds. ekonomicznych i zarządzania. Dotychczas zasiadał w trzech radach nadzorczych dużych przedsiębiorstw oraz radzie społecznej szpitala wojewódzkiego. Pasjonata edukacji finansowej adresowanej do młodzieży, ludzi czynnych zawodowo i ich rodzin.

Pan Lesław Niemczyk został powołany do Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oświadczenie Pana Lesława Niemczyka z dnia 14 marca 2019 roku:

Pan Lesław Niemczyk członek Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Lesław Niemczyk oświadcza, iż pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach: Lesław Niemczyk Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,

Stowarzyszenie "Nasz Rymanów" Organizacja Pożytku Publicznego - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.