•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

ZMIANA W ZARZĄDZIE PGNIG TECHNOLOGIE SA      

 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG Technologie SA 4 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. Na mocy niniejszej uchwały do Zarządu PGNiG Technologie SA na funkcję Członka Zarządu – Wiceprezesa powołana została Pani Lucyna Podhalicz.