•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie zadania pn. "Praca rewersyjna sprężarek - zmiany w instalacji"      


W dniu 18 maja 2015 r. PGNiG Technologie S.A. zakończyło i podpisało z Inwestorem, tj. PGNiG S.A. w Warszawie, protokół odbioru końcowego dla zadania pn. "Praca rewersyjna sprężarek - zmiany w instalacji".

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 18 grudnia 2013 r. Kontrakt realizowano na terenie Podziemnego Magazyn Gazu (PMG) Wierzchowice zlokalizowanego w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim, w gminie Krośnice. Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in. wykonanie połączeń obejściowych rurociągów gazu DN600 i DN800, przystosowanie pomieszczeń budynku stacji elektroenergetycznej do pracy transformatorów zasilających kompresory gazu w warunkach zimowych, wykonanie instalacji ogrzewania hali kompresorów gazu oraz montaż podgrzewacza gazu przed ciągiem redukcyjnym stacji gazu do kotłowni. W ramach kontraktu wykonano wszelkie konieczne testy i próby, uzgodnienia i odbiory w UDT oraz przeprowadzono rozruch wykonanych instalacji technologicznych. Kontrakt obejmował wykonanie robót branży mechanicznej/technologicznej, konstrukcyjnej, budowlanej, drogowej, AKPiA, elektrycznej i sanitarnej.

Dzięki terminowemu i solidnemu wykonaniu inwestycji, PGNiG Technologie S.A. po raz kolejny potwierdza wysokie możliwości wykonawcze Spółki, co utrzymuje naszą Firmę wśród najlepszych w sektorze budownictwa naftowego i gazowniczego. Spółka PGNiG Technologie S.A. bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom projektu, którzy przyczynili się końcowego sukcesu w postaci kolejnej udanej inwestycji.