•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie zadania pn. "Zagospodarowanie odwiertu Wilków 51k"      

 

15 listopada 2015 r PGNiG Technologie S.A. zakończyło i podpisało z Inwestorem, tj. PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze, protokół odbioru końcowego dla zadania pn. "Zagospodarowanie odwiertu Wilków 51k"

Umowa na realizację zadania została podpisana dn. 14 sierpnia 2014 r, a jej przedmiotem były prace na terenie gminy Szlichtyngowa w województwie lubuskim.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło 14 sierpnia 2014 r., a zakres robót obejmował:

- wykonanie zagospodarowania strefy przyodwiertowej dla odwiertu Wilków 51k wraz z placem manewrowym i drogą dojazdową

- wykonanie infrastruktury liniowej łączącej odwiert Wilków 51k do KGZ Wilków tj.

  •          rurociąg płynu złożowego DN 80 PN 160, o długości 4,7 km,
  •         podłączenie dawkownika glikolu dla odwiertu Wilków 51k z rurociągiem inhibitora (glikolu) DN25 PN 4,                      zasilającym strefę przyodwiertową Wilków 13.
  •        Orurowanie dawkownika roztworu glikolu PN 160

 

- wykonanie zabudowy na terenie KGZ Wilków nowej instalacji technologicznej na potrzeby obróbki gazu z odwiertu Wilków 51k w skład którego wchodzą m.in.:

  •           separator I i II stopnia
  •           wymiennik ciepła
  •          zestaw pompowy wraz z orurowaniem 95% roztworu glikolu

 

Jednocześnie w tej samej lokalizacji Spółka realizowała zadanie pn. "Remont wiązki rurociągów od odwiertów Wilków -2,5,29,38,39 oraz rozbiórka odcinka rurociągu od odwiertu Wilków 21, przynależnych do kopalni Gazu Ziemnego Wilków".

Prace rozpoczęto 11.06.2015r. Polegały one w szczególności na:

- wymianie pięciu odcinków gazociągów (DN 50) relacji odwierty Wilków-2,5,29,38,39 - KGZ Wilków.

- wymianie odcinka glikolociągu (DN 50) zbiorczego.

- demontażu odcinka gazociągu (DN 50) relacji odwiert Wilków 21 - KGZ Wilków.

 

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, tj. w dn. 15.11.2015 r. pod nadzorem Kierownika Projektu - Pana Marka Barzyka oraz  Kierownika Budowy - Pana Jerzego Rzepieli.