•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie zadania pn. "Wymiana kurków DN 900 na Tłoczni gazu Kondratki"      

 

W dniu 15 lipca 2015 r PGNiG Technologie S.A. zakończyło i podpisało z Inwestorem, tj. EuRoPol Gaz S.A. , protokół odbioru końcowego dla zadania pn. "Wymiana kurków DN 900 na Tłoczni gazu Kondratki".

Przedmiotem podpisanej umowy były prace na terenie Tłoczni Gazu Kondratki w województwie podlaskim.

 

Zakres prac obejmował m.in.:

- roboty ziemne, wykop, zasyp, odtworzenie

- prefabrykacja elementów wraz z próbą wytrzymałości i szczelności

- prace na terenie budowy - demontaż starych i montaż nowych kurków DN 900

 

Prace montażowe na terenie budowy  odbywały się w okresie całkowitego wstrzymania pracy Tłoczni w ściśle określonym przez zamawiającego terminie.   

 

Za prace odpowiedzialny był Kierownik Projektu - Pan Arkadiusz Bandurski oraz Kierownik Budowy - Pan Mieczysław Dymczak.