•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie zadania pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w gminie Herby - budowa gazociągu DN 250"      

 

W dniu 15 października 2015 r PGNiG Technologie S.A. zakończyło i podpisało z Inwestorem, tj. Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zabrze, protokół odbioru końcowego dla zadania pn. "Budowa instalacji technologicznej do nawadniania złoża BMB"

Przedmiotem zadania były prace na terenie gminy Blachownia i Konopiska k. Częstochowy w województwie śląskim.

Zakres prac obejmował m.in.:

- gięcie łuków na zimno

- spawanie montażowe

- prefabrykacja i  montaż zespołu zaporowo upustowego

 

Za nadzór nad zadaniem odpowiedzialni byli Kierownik Projektu - Pan Arkadiusz Bandurski, Kierownik Budowy - Pan Jerzy Sądej oraz Kierownik Robót - Pan Marian Blacharczyk.