•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie realizacji inwestycji pn."Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Czeszów-Wierzchowice"      

 

Spółka PGNiG Technologie SA zakończyła realizację kolejnej, istotnej z punktu widzenia infrastruktury przesyłowej gazu i bezpieczeństwa energetycznego kraju, inwestycji pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa na odcinku od ZZU Czeszów do ZZU Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa dolnośląskiego". Gazociąg DN 1000 o długości 14 km, znajdujący się na Dolnym Śląsku wraz z lokalnymi gazociągami umożliwi odbiór zwiększonych ilości gazu z krajów Unii Europejskiej i stanowić będzie część korytarza północ-południe. Z uwagi na fakt przebiegania przez bardzo trudne tereny przyrodnicze, przedmiotowa inwestycja wymagała od PGNiG Technologie SA i podwykonawców zastosowania innowacyjnych metod. Ok. 25 % gazociągu wykonano   w technologii bezwykopowej, metodą przewiertów sterowanych HDD i przecisków hydraulicznych, a także zastosowano innowacyjną metodę DP tzw. Direct Pipe. W toku realizacji zadania wykonano cztery przewierty metodą HDD oraz, co wymaga szczególnego podkreślenia, dwa przewierty innowacyjną metodą Direct Pipe, będące pierwszymi tego typu przewiertami w Polsce. Prowadzone prace wymagały profesjonalnej koordynacji i zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa przede wszystkiem ze względu na rozmiar i wagę spawanych rur. Dla zapewnienia restrykcyjnego postępu prac spawalniczych zoptymalizowano metodę automatycznego spawania gazociągów i uzyskano znikomą wadliwość wykonywanych spoin. Realizacja przedmiotowej inwestycji przebiegła zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.