•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zakończenie inwestycji Zagospodarowanie Złoża Połęcko      

 

Spółka PGNiG Technologie SA jako główny wykonawca realizacji inwestycji zakończyła prace przy Zagospodarowaniu Złoża Połęcko.

Poprzez zbudowanie z Inwestorem oraz Podwykonawcami atmosfery wzajemnego zaufania we współpracy m.in. z PGNiG Oddział w Zielonej Górze, Exalo oraz Geofizyką Toruń, odbiór końcowy inwestycji odbył się 31 maja 2016 r, a 5 sierpnia 2016 r o godzinie 12:00 nastąpiło oficjalne otwarcie.

 

 

 

Zakres zadania obejmował zagospodarowanie złoża Połęcko udostępnionego dwoma odwiertami Połęcko - 3K (odwiert ropny) i Połęcko -4 K (odwiert gazowy) usytuowanymi na terenie wsi Połęcko
w województwie lubuskim.

Z zagospodarowania złoża Połęcko planowane jest pozyskiwanie ok. 80 ton ropy na dobę oraz gazu ziemnego w ilości ok. 1000nm3/ godzinę.

ROPA NAFTOWA:

Po odseparowaniu z płynu złożowego eksploatowana ropa naftowa magazynowana jest w zbiornikach technologicznych, skąd poprzez nalewaki tankowana jest na autocysterny i wywożona na ekspedyty oddziału PGNiG SA w Zielonej Górze.

GAZ ZIEMNY

Wyreparowany z płynu złożowego gaz ziemny zostaje oddzielony na dwa strumienie i kierowany odpowiednio do instalacji odsiarczania oraz spalany na pochodni jako gaz nadmiarowy z zawartością H2S. Strumień gazu oczyszczony z H2S kierowany jest do bloku energetycznego o mocy 1MW w celu wyprodukowania energii elektrycznej na potrzeby własne. Nadmiar wyprodukowanej energii elektrycznej przesyłany jest do lokalnej sieci energetycznej.

 

Od tego momentu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęło wydobycie ropy naftowej ze złoża Połęcko i dzięki tej inwestycji przewidywane krajowe wydobycie surowca może wzrosnąć o 20 tysięcy ton rocznie.