•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zagospodarowanie odwiertu Rzeszów 20K. KGZ Rzeszów - zakończenie zadania      

Zagospodarowanie odwiertu Rzeszów 20K. KGZ Rzeszów

Lokalizacja Inwestycji: miejscowość Rzeszów,
woj. podkarpackie.
Inwestor PGNiG S.A. Oddział Sanok.
Zakres Inwestycji obejmował m.in.: roboty branży AKPiA, elektrycznej, budowlanej, mechanicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i drogowej:
1) Uzbrojenie początkowe gazociągu;
2) Gazociąg kopalniany DN50 PN16 MPa z metanolociągiem DN15 PN16MPa;
3) Zasilanie w energię elektryczną OZG;
4) Łączność telekomunikacyjną;
5) Gazociąg przesyłowy DN50 PN 6,3MPa z OZG do gazociągu istniejącego do 50 KGZ Rzeszów - ZF Polfa;
6) Kontener oddzielania wstępnego oraz redukcji;
7) Kontener instalacji osuszania "DesiDry";
8) Odgazowywacz wody złożowej;
9) Stacja redukcyjno-pomiarowa z nawanialnią;
10) Zbiornik magazynowy metanolu V=6m3;
11) Zbiornik magazynowy wody złożowej V=10m3;
12) Sieć grzewcza technologiczna;
13) Linie kablowe n/n zasilające oraz oświetlenie;
14) Budynek zaplecza technicznego;
15) Droga dojazdowa do OZG oraz drogi i place wewnętrzne;
16) Zbiornik ziemny otwarty do odprowadzania wód opadowych;
17) AKPiA.
Odbiór Końcowy Inwestycji odbył się w dniu 29.04.2016 r.