•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Zagospodarowanie odwiertów na złożu Brońsko - Podłączenie odwiertu Brońsko-26H oraz rozbudowa OC Kościan-Brońsko      

 
Zagospodarowanie odwiertów na złożu Brońsko - Podłączenie odwiertu Brońsko-26H oraz rozbudowa OC Kościan-Brońsko

Lokalizacja Inwestycji: powiat kościański, woj. wielkopolskie.

Inwestor PGNiG S.A. Oddział Zielona Góra.

Zakres Inwestycji obejmował m.in.: roboty branży AKPiA, elektrycznej, budowlanej, mechanicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i drogowej:

 

Na Ośrodku Centralnym zostały wykonane m.in.:

1)    Rozbudowa układu wlotowego wraz z regulacją ciśnienia;

2)    Przełożenie istniejącego układu zaworów bezpieczeństwa;

3)    Budowa przyłącza gazowego niskiego ciśnienia;

4)    Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłącza wodociągowego;

5)    Budowa kontenera pompowni metanolu wraz z zabudową wewnętrzną i rurociągami tłocznymi metanolu;

6)    Budowa budynku ochrony;

7)    Budowa chodników oraz parkingów;

8)    Przebudowa ogrodzenia wraz bramami wjazdowymi i furtką wejściową;

9)    Modernizacja systemu sterowania;

 

Na strefie Brońsko 26H zostały wykonane m.in.:

1)      Budowa orurowania głowicy eksploatacyjnej

2)      Budowa urządzeń i instalacji technologicznych umożliwiających oddzielenie od gazu wody złożowej, wtrysku metanolu, podgrzewania gazu redukcji ciśnienia, pomiaru ilości wydobywanego gazu z odwiertu;

3)      Rozbudowa istniejącego systemu rurociągów przesyłowych wraz  z światłowodem;

4)      Budowa kontenera technologicznego;

5)      Budowa kontenera AKPiA;

6)      Budowa drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym;

7)      Budowa ogrodzenia strefy;

8)      Budowa instalacji elektrycznych i AKPiA;

9)      Budowa systemu ochrony obiektu;

 

Odbiór Końcowy Inwestycji odbył się w dniu 31.10.2016 r.