•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

PGNiG Technologie SA      

 

W dniu 01 czerwca br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu PGNiG Technologie Spółka Akcyjna do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000422566.