•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

PGNiG Technologie S.A. znajduje się w miejscu, w którym 100 lat temu wszystko się zaczęło...      

 
 

PGNiG Technologie S.A. znajduje się w miejscu, w którym 100 lat temu wszystko się zaczęło...

W 1920 roku w Krośnie powstała Fabryka Maszyn i Urządzeń Wiertniczych, kilkakrotnie przez kolejne dziesięciolecia zmieniając nazwę, ostatecznie w 2011 roku jako ZUN Naftomet Sp. z o.o. weszła w ramach procesu konsolidacji z ZRUG Sp. z o.o., BUG Gazobudowa Sp. z o.o. oraz BN Naftomontaż Sp. z o. o w skład PGNiG Technologie.

W 2020 roku spółka PGNiG Technologie kontynuuje bogate tradycje górnictwa naftowego i gazowego w Polsce.
PGNiG Technologie obchodzi swoje 100-lecie jako lider na rynku projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy i gazu, podziemnych magazynów i tłoczni gazu, rurociągów przesyłowych oraz produkcji sprzętu 
do powierzchniowego wyposażenia odwiertów.

Z okazji tradycyjnej Barbórki, w dniu 3 grudnia zarząd, dyrekcja oraz delegacje pracowników i związków zawodowych, uczestniczyli we Mszy świętej w Bazylice Mniejszej w Krośnie.
Następnie władze PGNiG Technologie – prezes Marta Zygmunt wraz z wiceprezes Lucyną Podhalicz, dyrekcja oraz związki zawodowe złożyły kwiaty pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza.

Obchody były bardzo skromne z powodu pandemii SARS-CoV-2.

Możliwość współuczestniczenia we Mszy świętej była dostępna online dla wszystkich pracowników Spółki.

 
 
 
Msza Święta w Bazylice Mniejszej FARA w Krośnie
 
 
 
 

 

Złożenie kwiatów przez Zarząd Spółki pod pomnikiem I. Łukasiewicza