•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

KORONAWIRUS      

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją zagrożenia
epidemicznego, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo
Pracowników i ich rodzin, Zarząd Spółki PGNIG SA podjął decyzję o
wprowadzeniu nadzwyczajnych środków ostrożności w bieżącym
funkcjonowaniu naszej Spółki.

Od dnia 13 marca do odwołania wprowadzony zostaje szczególny tryb
pracy polegający na zapewnieniu przez Kierujących jednostkami
organizacyjnymi MINIMALNEGO, niezbędnego do zapewnienia ciągłości
działania przedsiębiorstwa, składu pracowników. Oznacza to, że
każdy kierujący może - w zakresie nadzorowanego przez siebie obszaru
i możliwości operacyjnych - podjąć decyzje dotyczące ustanowienia
dla podległej załogi pracy zdalnej, dyżurów, pracy rotacyjnej.

NADRZĘDNYM CELEM JEST ZMINIMALIZOWANIE RYZYKA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ
ZAKAŻEŃ PRZY ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA.

Jednocześnie ograniczona zostaje do absolutnego, niezbędnego minimum
organizacja spotkań wewnątrz firmy. Rekomenduje się w sytuacjach tego
wymagających organizowanie konferencji telefonicznych,
wideokonferencji, korzystanie z dostępnych narzędzi elektronicznego
porozumiewania się na odległość (komunikatory internetowe).

Dodatkowo rekomenduje się rezygnację z zagranicznych wyjazdów
służbowych, a delegacje krajowe - należy przekładać - o ile jest to
możliwe i nie spowoduje przerwania ciągłości działania organizacji.
 Zaleca się także - w miarę możliwości - rezygnację z udziału w
zewnętrznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach.

Koledzy,

Apelujemy do Państwa o odpowiedzialność koleżeńską. Prosimy nie
przychodzić do pracy w sytuacjach zaobserwowania u siebie jakichkolwiek
objawów chorobowych, podwyższonej temperatury i innych niepokojących
symptomów. Prosimy poważnie traktować wszelkie komunikaty służb
sanitarnych oraz bezwzględnie przestrzegać wydawanych przez nie
zaleceń.

Miejmy na względzie dbałość o nasze zdrowie i dobrostan naszego
miejsca pracy.

 

Załączniki:

2500_229_COVID19_plakat.pdf

2500_229_COVID19_ulotka.pdf

KV_400x272_rozkladowka.pdf

plakat-ogolny.pdf