•  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

"Budowa gazociągu DN700 Hermanowice-Strachocina"      

 

W dniu 19 stycznia 2017 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. powierzył wykonanie zadania pn.: Budowa gazociągu DN700 Hermanowice-Strachocina" PGNiG Technologie S.A.

 

 

Projekt obejmuje budowę gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP 8,4MPa, o średnicy DN700 i całkowitej długości wynoszącej ok. 72 km relacji Hermanowice Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Po wybudowaniu i próbach gazociąg będzie włączony do systemu przesyłowego. Nowy gazociąg będzie układany w bezpośredniej bliskości istniejącego gazociągu DN 300. Wybudowany gazociąg zostanie poddany próbom ciśnieniowym. Realizacja inwestycji wymaga zastosowania technologii bezwykopowych, np. horyzontalnych przewiertów sterowanych (HDD). Projektowany gazociąg będzie składał się z odcinków liniowych oraz obiektów towarzyszących, w tym Zespołów Zaporowych Upustowych (ZZU), zespołu śluzy uniwersalnej (nadawczo - odbiorczej), układu przyłączeniowego do węzła Hermanowice. Zakresem zamówienia objęta jest także budowa kompletnej linii światłowodowej wzdłuż gazociągu wraz z podłączeniem do systemu transmisji danych wszystkich ZZU, śluzy oraz Węzła Hermanowice.
Umowa została podpisana z dniem 15 lutego 2017 r.