Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Usługi serwisowe

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Usługi serwisowe - w ramach tego obszaru świadczymy w szerokim zakresie usługi dla branży gazowniczej.

Usługi serwisowe obejmują:

 • prace hermetyczne metodą TD Williamson (na czynnych gazociągach) - dowiedz się więcej
 • ochronę katodową gazociągów
 • pomiary intensywne oraz kontrolne na gazociągach stalowych objętych ochroną katodową (wykonywane specjalistycznym urządzeniem rejestrującym MoData zsynchronizowanym z urządzeniami taktującymi SYNTAKT - GPS)
 • osuszanie gazociągów
 • budowę sieci, instalacji elektrycznych oraz instalacji AKP i telemetrii
 • renowację rurociągów w warunkach gęstej zabudowy miejskiej
 • wykonywanie prób ciśnieniowych oraz suszenia rurociągu
 • spawania metodami:
  • 135 - spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego elektrodą topliwą MAG
  • 136 - spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym w osłonie gazu aktywnego
  • 111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną
  • 114 - spawanie łukowe drutem elektrodowym proszkowym samoosłonowym
  • 141 - spawanie łukowe elektrodą wolframową TIG
  • 311 - spawanie acetylenowo-tlenowe
 • badania prowadzone w naszych laboratoriach, w tym:
  • badania nieniszczące (badania rentgenowskie izotopowe, wizualne, ultradźwiękowe,  penetracyjne, magnetyczno-proszkowe)
  • badania niszczące (statyczne próby zginania/ rozciągania złączy spawanych, próby udarności, pomiary twardości sposobem Rockwella i Vickersa, badania makroskopowe złączy spawanych, statyczne próby zginania tworzyw sztucznych, próby rozciągania/ oddzierania złączy z tworzyw sztucznych)
 • przekroczenia przeszkód terenowych metodą przewiertów poziomych i horyzontalnych przewiertów sterowanych
 • szkolenia i weryfikację spawaczy - posiadamy własne centrum szkolenia, działamy zgodnie z normą PN-EN 287