Krosno Naftowa (hala “odłączników”)

Krosno Naftowa (hala "odłączników")

Na sprzedaż przeznaczona jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Krośnie przy ul. Naftowej 8, działka numer ewid. 4/47 o powierzchni 0,1695 ha wraz z prawem odrębnej własności budynku i budowli.
Nieruchomość zabudowana jest murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowo -produkcyjnym z dobudowanym jednokondygnacyjnym budynkiem o funkcji produkcyjnej.
Budynek hali magazynowej wraz z dobudowaną częścią produkcyjną:
DANE TECHNICZNE:
Pow. zabudowy: 736,56 m2
Pow. użytkowa: 632,44 m2
Wysokość hali: 4,00 m
Kubatura: 3 775,63m3
Rok budowy: 1961r.

Budynek hali został wykonany w konstrukcji mieszanej, tj. szkielet żelbetowy z wypełnieniem cegłą. Stropodach prefabrykowany pokryty papą w części środkowej hali magazynowej (aktualnie nad korytarzem) zamontowano na całej długości dachu – świetliki.
Instalacje wewnętrzne – elektryczna, wod.-kan., gaz oraz c.o.
Teren działki jest równy, ogrodzony jest częściowo siatką. Na terenie nieruchomości znajdują się drogi wewnętrzne o nawierzchni betonowej oraz asfaltowej. Nieruchomość jest całkowicie zagospodarowana i użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
Działka położona jest w przemysłowej części miasta Krosna, w okolicy zabudowań produkcyjnych, usługowych i biurowych. Od strony północnej przylega do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, z pozostałych stron – z terenami zabudowanymi budynkami produkcyjno- biurowymi. Działka oddalona o około 2 km od centrum miasta Krosna oraz o około 2 km od drogi krajowej nr 28. Wskaźnik intensywności zabudowy wysoki. Sąsiedztwo atrakcyjne dla działalności przemysłowej, brak uciążliwości ekologicznych. Korzystne oddziaływanie okolicy na nieruchomość. Teren dobrze skomunikowany, dostępny.
Dojazd do nieruchomości odbywa się po wewnętrznych drogach o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na nieruchomość będzie poprzez ustanowioną służebność przejazdu po drogach wewnętrznych o nawierzchni asfaltowej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Działka nr 4/47 położona jest w Krośnie w obrębie „ Przemysłowa” dla którego obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna ( uchwała nr XXVIII Rady Miasta Krosno z dnia 29 maja 2012r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego poz. 1477 z dnia 3 lipca 2012r). W powyższym planie miejscowym przedmiotowa działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1.P z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne. Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu budynków przemysłowych dawnej rafinerii.

Udziały w działkach drogowych (prawo użytkowania wieczystego):

  1. udział w wysokości 3,27% w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/99 o powierzchni 0,0443 ha,
  2. udział w wysokości 2,88 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/101 o powierzchni 0,1345 ha,
  3. udział w wysokości 2,72 % w działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/103 o powierzchni 0,0567 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KS1K/00118999/2.