1

Uruchomienie nowej kopalni ropy naftowej

Dzięki budowie nowej infrastruktury naziemnej przyczyniamy się do zwiększenia krajowego wydobycia węglowodorów.

Jako Generalny Wykonawca Inwestycji zakończyliśmy zadanie pn.: „Zagospodarowanie złoża ropy naftowej Kamień Mały”.

Wykonane przez nas prace obejmowały realizację obiektów i instalacji technologicznych, które pozwalają na wydobycie płynu złożowego ze złoża Kamień Mały za pośrednictwem 3 odwiertów.

Odwierty znajdują się na terenie tzw. strefy przyodwiertowej Kamień Mały (SP KM), a zbudowana przez nas instalacja umożliwia przesłanie wydobywanej ropy naftowej i gazu ziemnego w celu dalszej obróbki na teren Ośrodka Grupowego Górzyca poprzez Ośrodek Grupowy Kamień Mały oraz Zespół Zaporowo Upustowy Czarnów.

Zakres prac obejmował również wykonanie preizolowanych rurociągów przesyłowych wyposażonych w system detekcji wycieku, które transportują płyn złożowy od SP KM do OG Górzyca, w trudnym, nawodnionym i bagnistym terenie. Ponadto trasa gazociągu przebiegała przez tereny bogate przyrodniczo, co powodowało ograniczenia czasowe oraz konieczność prowadzenia prac pod nadzorem środowiskowym. Kolejnym utrudnieniem przy budowie było występowanie licznych stanowisk archeologicznych oraz pozostałości po działaniach prowadzonych w czasie II Wojny Światowej. Prace te prowadzone były pod nadzorem archeologicznym i saperskim.

W obiekcie OG Górzyca został zainstalowany zestaw sprężający gaz odseparowany z płynu złożowego, pochodzący ze złóż Górzyca oraz Kamień Mały, który po sprężeniu jest przesyłany istniejącym gazociągiem na KRNiGZ Zielin.

Pomimo licznych wyzwań w trakcie budowy, przekazana do eksploatacji inwestycja została zakończona, a jej uruchomienie pozwala na wydobycie rocznie ok. 24 tys. ton ropy naftowej oraz ok. 3,6 mln m sześc. gazu ziemnego.

Więcej informacji: PGNiG uruchomiło nową kopalnię ropy naftowej – Portal korporacyjny