1

Unikatowy mobilny ośrodek wydobywczy

Wykonaliśmy i przekazaliśmy Inwestorowi innowacyjną instalację mobilnego ośrodka wydobywczego do złóż gazu ziemnego.

Konstrukcja ta składa się kilkunastu modułów o zabudowie ramowej, które są podłączane do odwiertu, aby można było rozpocząć wydobycie gazu ziemnego, a następnie przekazać to medium do sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.

Po zakończonej eksploatacji mobilny ośrodek wydobywczy może zostać, w bardzo krótkim czasie, przeniesiony i uruchomiony w innej lokalizacji.