1

Produkcja PGNiG Technologie nie zwalnia tempa…

PGNiG Technologie S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji kształtek  (fittingów) przeznaczonych do prac hermetycznych (metoda TD Williamson)
na czynnych gazociągach.

 

TYPY PRODUKOWANYCH KSZTAŁTEK:

 • Trójniki włączeniowe z zaślepką
  Służą do wykonywania operacji nawiercania, wstrzymywania przepływu medium w rurociągu oraz zaślepiania (korkowania) rurociągów pod ciśnieniem, bez przerywania przepływu transportowanego medium. Produkowane są w zakresie średnic od DN80 do DN1000
 • Trójniki włączeniowe z zaślepką
  Służą do wykonywania operacji nawiercania, zaślepiania (korkowania) rurociągów pod ciśnieniem oraz do wykonywania podłączeń by-passu, bez przerywania przepływu transportowanego medium. Produkowane są w zakresie średnic od DN80 do DN1000
 • Trójniki przyłączeniowe
  Przeznaczone do podłączenia rurociągów przez armaturę. Produkowane są w zakresie średnic od DN100 do DN500
 • Króćce do balonowania/ króćce do balonowania LOR
  Stosowane są do wprowadzania do wnętrza gazociągu balonów zaporowych. Produkowane są w zakresie średnic od DN100 do DN200
 • Kołnierze na bajpas
  Stosowane jako elementy bajpasu lub jako elementy króćców do balonowania. Produkowane są w zakresie średnic od DN100 do DN300

 • Technologiczne króćce włączeniowe
  Przeznaczone do upuszczania i wyrównywania ciśnienia. Produkowane są w dwóch rozmiarach DN50 i DN80

 

Produkowane przez PGNiG Technologie elementy przeznaczone są do montażu na gazociągach o dopuszczalnym ciśnieniu pracy do 100 bar i zakresie temperatur od -29°C do +50°C – klasa ANSI 600.

Materiały, z których wykonywane są kształtki spełniają obowiązujące przepisy prawne i normy. W warunkach użytkowania są odporne na działania mechaniczne, chemiczne i termiczne w stopniu zapewniającym ich trwałość. Materiały konstrukcyjne spawane spełniają wymagania wytrzymałościowe w zakresie odporności na przenoszenie maksymalnych ciśnień występujących w gazociągu oraz wytrzymałości na naprężenia pochodzące ze strony sił zewnętrznych.

Każdy element podlega kontroli jakości, każda kształtka posiada numer seryjny do celów identyfikacyjnych. Zapewniamy świadectwa odbioru na użyte materiały, deklarację zgodności na wykonane elementy. Na życzenie klienta kształtki dostarczane są z ekspertyzą techniczną wykonywaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferta produkcji kształtek do prac hermetycznych obejmuje także zamówienia wykonywane na życzenie klienta zgodnie z indywidulanymi wymogami.

 

W ZAKRESIE PRODUKCJI INDYWIDUALNEJ OFERUJEMY:

 • Doradztwo specjalistyczne w zakresie doboru odpowiednich rodzajów kształtek oraz materiałów
 • Prace projektowe
 • Wykonawstwo

Prace projektowe oraz produkcyjne wykonywane są przez wykwalifikowany personel techniczny, posiadający niezbędną wiedzę, uprawnienia oraz doświadczenie, co pozwala nam sprostać najtrudniejszym zadaniom.