1

Posiadamy Certyfikat API

Audyt na plus!

Z początkiem XXI wieku wyzwaniem dla spółki było uzyskanie certyfikatu API Spec Q1 i Spec 6A, przyznawanego przez Amerykański Instytut Naftowy, na produkcję sprzętu do powierzchniowego uzbrojenia odwiertów.

Wdrożenie systemu trwało ponad dwa lata przy zaangażowaniu wielu pracowników. Efektem było uzyskanie, wówczas jako jedyna firma w Polsce, prawa do cechowania wyprodukowanego sprzętu prestiżowym monogramem API. Otwierało to rynki sprzedaży na całym świecie.

W styczniu tego roku Amerykański Instytut Naftowy przeprowadził kolejny audyt w związku z epidemią Covid19 odbył się zdalnie, potwierdzając w pełni kompetencje spółki do dalszego stosowania API.