1
Oddział Budowy Infrastruktury Górniczej

Pierwsza w Polsce mobilna instalacja eksploatująca gaz ziemny!

Rekordowo szybki czas realizacji

Spółka PGNiG Technologie SA zakończyła odbiorem końcowym prace na pierwszej w Polsce mobilnej instalacji eksploatującej gaz ziemny. W rekordowo szybkim czasie wynoszącym 30 dni instalacja została dostarczona na miejsce przeznaczania,  a następnie zmontowana. Obecnie  wydobywany jest gaz z odwiertu, a dzięki zabudowanej przez nas mobilnej instalacji uzdatniany i kierowany do sieci przesyłowej.

Mobilny zestaw stanowi samodzielną i samowystarczalną instalację, z własnym źródłem zasilania w energię elektryczną, centrum dyspozytorskim, zapleczem sanitarnym i technicznym. Mobilne instalacje mogą być wykorzystywane od momentu rozpoczęcia testowania odwiertów, aż do prowadzenia eksploatacji złoża.  Instalacje charakteryzują się szerokim zakresem parametrów pracy w zakresie ciśnienia roboczego jak i wydajności. Dodatkowo zapewniają bardzo istotną, z punktu widzenia testowania odwiertów, możliwość przejęcia znacznych ilości wody i gazoliny zawartej w płynie złożowym.

Zabudowa instalacji mobilnych znacznie wpływa na skrócenie czasu niezbędnego do przeprowadzenia spraw formalno-prawnych oraz wymiernie redukuje nakłady inwestycyjne w porównaniu do budowy instalacji stacjonarnych.