1
PGNiG - Aktualności

PGNiG Technologie S.A. zrealizowało budowę instalacji zapewniającej ciągłość dostaw gazu ziemnego gazociągiem jamalskim na terytorium Polski.

PGNiG Technologie S.A. zrealizowało budowę instalacji zapewniającej ciągłość dostaw gazu ziemnego gazociągiem jamalskim na terytorium Polski.

Zrealizowana Instalacja Osuszania Gazu to pierwsza i największa tego typu inwestycja na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. Powstała w rekordowo szybkim tempie, w odpowiedzi na wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm punktu rosy w dostawach gazu z importu, które występowały w latach 2004-2017. Wybudowana przez PGNiG Technologie S.A. instalacja zapobiegnie takim sytuacjom w przyszłości oraz zapewni ciągłość dostaw gazu na terytorium Polski, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne kraju. W dniu 17 kwietnia 2020r. spółka oficjalnie przekazała instalację w ręce inwestora, którym jest PGNiG S.A.

Inwestycja zlokalizowana w pobliżu jednego z dwóch tzw. punktów wzajemnego połączenia gazociągu jamalskiego z krajowym systemem przesyłowym gazu w woj. kujawsko-pomorskim, działa w oparciu o metodę absorpcyjną osuszania glikolem trójetylenowym (TEG) stosowaną na całym świecie. Zadaniem instalacji jest pozbycie się nadmiaru ilości wody z paliwa gazowego transportowanego gazociągiem, w sytuacjach gdy nie spełnia on parametrów jakościowych wymaganych
w krajowym systemie przesyłowym.

Głównym wyzwaniem dla PGNiG Technologie S.A. jako Generalnego Wykonawcy, oprócz faktu strategicznej funkcji realizowanej inwestycji, było zmierzenie się z bardzo napiętym harmonogram terminowym. Po intensywnym etapie prac projektowych, realizowanym z pomocą PGNiG Gazoprojekt SA, prace budowlane do momentu uruchomienia instalacji w grudniu 2019 r. trwały niewiele ponad 6 miesięcy. Uruchomienie instalacji było kamieniem milowym przedsięwzięcia. W kolejnym etapie prowadzono ruch próbny oraz testy funkcjonalne instalacji oraz dalsze prace budowlane w zakresie infrastruktury towarzyszącej.

Stacja osuszania gazu składa się z instalacji technologicznych głównych tj. instalacja osuszania gazu oraz instalacji regeneracji glikolu, a także pomocniczych – zespół zaporowo – upustowy przyłączeniowy, stacja redukcyjno-pomiarowa potrzeb własnych, instalacja zbiornika ociekowego i kolumna wydmuchowa. Instalacja ma wydajność pozwalającą osuszyć na bieżąco cały wolumen gazu, który płynie z gazociągu jamalskiego do krajowego systemu przesyłowego połączeniem we Włocławku. Wybudowana przez PGNiG Technologie SA instalacje jest pierwszą tego typu instalacją zlokalizowaną na gazociągu jamalskim w naszym kraju. Podobna instalacja, na tym gazociągu, zlokalizowana jest dopiero po stronie niemieckiej gazociągu.

Budowę instalacji realizowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Instalacja Osuszania Gazuto