1

Kolejny sukces PGNiG Technologie!

Kolejny sukces PGNiG Technologie!

PGNiG Technologie zakończyła kolejną budowę pod nazwą Zagospodarowanie odwiertów Rogoźnica 3K; 4K; 5K – KGZ Zalesie – I Etap.  zrealizowaną dla Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie. Tym samym kolejny raz spółka przyczynia się do zwiększenia wydobycia gazu na terenie naszego kraju.

Wykonana przez PGNiG Technologie Inwestycja pozwala na wydobycie gazu ziemnego z trzech zlokalizowanych obok siebie odwiertów na złożu Rogoźnica. Odwierty i wszystkie wybudowane obiekty produkcyjne zlokalizowane są w miejscowości Lipie Gmina Głogów Małopolski, na terenie działalności PKN ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Sanoku – KGZ Zalesie.

W skład wybudowanych obiektów przedmiotowej Inwestycji weszły między innymi: wyposażenia napowierzchniowe odwiertów wraz z instalacją dawkowania metanolu, węzły redukcyjno – pomiarowe dla odwiertów  Rogoźnica 3K, Rogoźnica 4KG, Rogoźnica 4KD, Rogoźnica 5K, instalacja osuszania gazu „Silica” oparta na technologii sit molekularnych, stacja redukcyjno – pomiarowa o wydajności 2000 m3/h, gazociąg zdawczy z polietylenu PE dn160 o długości 2050 mb, agregat prądotwórczy z rozdzielnia główną, kotłownia technologiczna z siecią grzewczą jak również zaplecze socjalne z dyspozytornią AKPiA.

Gaz z odwiertów w procesie technologicznym jest w pierwszej kolejności przesyłany do oddzielaczy wstępnych w których następuje oddzielenie z gazu fazy ciekłej. Po oczyszczeniu gaz kierowany jest do węzłów redukcyjno pomiarowych w których za pomocą wymienników gaz-ciecz ogrzewany jest do temperatury ok +15st.C. Następnie gaz jest redukowany, poddany pomiarowi i kierowany poprzez wspólny kolektor do oddzielacza przeznaczonego do separacji fazy wodnej.

Zanim gaz zostanie przekazany do sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o. (do zasilania odbiorców indywidualnych) musi zostać odpowiednio uzdatniony. W tym celu Inwestycja wyposażona jest w adsorpcyjną instalację osuszania gazu opartą na sitach molekularnych, która osusza gaz do temperatury punktu rosy około -15oC. Osuszony gaz zostaje skierowany do stacji redukcyjno-rozliczeniowej gdzie po redukcji ciśnienia i jego opomiarowaniu gazociągiem PE zostaje przekazany do docelowej sieci dystrybucyjnej.

Realizacja przedmiotowej Inwestycji wymagała dużego zaangażowania oraz właściwej organizacji pracy służb inwestycyjnych inwestora i wykonawcy w celu dotrzymania umownego terminu jej zakończenia.

Załoga PGNiG Technologie stanęła na wysokości zadania przez co inwestycja została zakończona i oddana do eksploatacji w terminie umownym. Tym samym PGNiG Technologie potwierdziło, że jest firmą solidną, profesjonalną i doświadczoną w realizacji tego typu przedsięwzięć. Uruchomienie inwestycji pozwala na zwiększenie udziału krajowego wydobycia w bilansie energetycznym Polski dzięki czemu wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.