1

Barbórka PGNiG Technologie Krosno SA Grupa Orlen

Barbórka jest świętem na cześć świętej Barbary z Nikomedii, czyli patronki nie tylko górników, lecz również ciężkiej pracy. Jest także patronką wszystkich innych zawodów obejmujących poszukiwanie zasobów z ziemi. W tym roku pracownicy PGNiG Technologie wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali Barbórkę 9 grudnia.

Uroczystości barbórkowe rozpoczęły się tradycyjnie od uroczystej Mszy św. w Bazylice Mniejszej w Krośnie, którą sprawował ks. bp Krzysztof Chudzio. W tym roku obchody barbórkowe miały szczególną rangę ponieważ w całym kraju obchodzona jest 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza, patrona przemysłu naftowego i gazowniczego. Ważnym wydarzeniem było poświęcenie rzeźby św. Barbary umieszczonej na placu przykościelnym. Rzeźba powstała z inicjatywy krośnieńskiego oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Fundatorami nowej figury wraz z innymi instytucjami z branży naftowo- gazowniczej są pracownicy wraz Zarządem Spółki PGNiG Technologie S.A. Jak w poprzednich latach uczestnicy uroczystości podczas przemarszu zostali poprowadzeni przez Miejską Górniczą Orkiestrę Dętą przed pomnik Ignacego Łukasiewicza, gdzie złożone zostały wiązanki kwiatów. Oprawę uroczystości wspierali uczniowie Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

Kolejnym punktem obchodów była akademia, rozpoczęta wprowadzeniem pocztów sztandarowych PGNiG Technologie S.A i związków zawodowych. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia branżowe. Dyplomem oraz odznaką honorową “Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” przyznaną przez ministra klimatu i środowiska Annę Moskwę wyróżniono: Tomasza Bużka, Bogdana Nowosielskiego, Piotra Pawełka, Andrzeja Rymarowicza i Wojciecha Sołygę.

Odznaką branżową “Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” uhonorowano: Mariana Biłasa, Tomasza Bużka, Pawła Homę, Tomasza Kurowskiego, Józefa Sobonia.

Prezes PGNiG S.A Iwona Waksmundzka-Olejniczak, na wniosek Prezesa PGNiG Technologie S.A – Zbigniewa Leniowskiego przyznała stopnie górnicze.
Tytuł “Inżynier Górniczy I Stopnia” otrzymali: Łukasz Czepiel, Piotr Fal, Dariusz Grochmal, Łukasz Pakuła; “Inżynier Górniczy II stopnia”: Damian Bednarski, Michał Bokowy, Dariusz Bożętka, Jacek Klęba, Rafał Korczykowski, Paweł Prajsnar, Marcin Szetlak; “Inżynier Górniczy III stopnia”: Mariusz Sowa, Natalia Zuzak; “Górnik II stopnia”: Bogdan Nowosielski; “Górnik III stopnia”: Dariusz Adamik, Józef Jaworski, Władysław Knap, Piotr Pawełek, Jacek Płoucha, Adam Słyś, Andrzej Szpilka. Wyróżnienia wręczyli Prezes Zarządu PGNiG Technologie Zbigniew Leniowski i Wiceprezes Zarządu Oliwer Koszowski.

Prezes Zarządu PGNiG Technologie Zbigniew Leniowski podziękował za wysiłek, jaki pracownicy podejmują realizując ważne projekty dla spółki, za ich zaangażowanie i wysokie umiejętności, które służą jej rozwojowi.

Gośćmi Barbórki PGNiG Technologie S.A byli przedstawiciele rządu jak i lokalnych instytucji.