1
PGNiG - Aktualności

3. Sanockie Forum Gospodarcze

3. Sanockie Forum Gospodarcze jest jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowych w regionie.

Forum to miejsce spotkania przedstawicieli biznesu i ekspertów z reprezentantami jednostek samorządu terytorialnego oraz władzami rządowymi. Podczas paneli dyskusyjnych debatowaliśmy o perspektywach rozwoju regionu, także w kontekście możliwości współpracy międzynarodowej.

Każda edycja przyciąga tysiące uczestników, w tym studentów. Dla PGNiG Technologie była to znakomita okazja do przybliżenia naszej działalności uczestnikom, zaznaczenia swojej obecności w regionie oraz ciekawych rozmów, pozwalających zacieśnić biznesowe kontakty.

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie stoiskiem PGNiG Technologie S.A.