1

200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza

7 marca, w przeddzień 200. urodzin Ignacego Łukasiewicza, w Krośnie i gminie Chorkówka odbyły się uroczyste obchody tej jakże ważnej dla naszego regionu rocznicy. Jesteśmy dumni, że ten światowej sławy naukowiec, pochowany w gminie Chorkówka, związał swoje życie z bliskimi i nam miejscami.

Obchody Roku Ignacego Łukasiewicza rozpoczęto Mszą świętą w bazylice kolegiackiej Świętej Trójcy w Krośnie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, środowisk naukowych oraz gospodarczych. Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podkreślił w swoim wystąpieniu, że dla świata Ignacy Łukasiewicz jest przede wszystkim – poprzez jego wspaniałą działalność – innowatorem i człowiekiem wizji. Dla Polski zaś to nie tylko wielki wynalazca i wzorcowy przedsiębiorca, ale także patriota, społecznik i filantrop. Krośnian, który jako pierwszy w historii miasta został jego honorowym obywatelem, o czym przypomniał Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP.

W ramach obchodów, w Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce odbyło się sympozjum „Ignacy Łukasiewicz – życie i działalność”.

PGNIG Technologie S.A. w uroczystościach reprezentowali prezes Zbigniew Leniowski oraz wiceprezes Lucyna Podhalicz.