Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 •  
 •  
 •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Bieżące projekty

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Zagospodarowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Zagospodarowanie odwiertu Sowia Góra - 11k oraz zagospodarowanie odwiertów Lubiatów - 11H, Lubiatów - 13k
 • Zagospodarowanie odwiertu Dargosław-1
 • Zagospodarowanie odwiertów eksploatacyjnych Paproć 61, 62, 64, 65
 • Zagospodarowanie odwiertów Barnówko - 21k, Barnówko - 22k, Mostno - 21k

Gazociągi

 • Budowa gazociągu łączącego OZG Jasionka II i OZG Jasionka I
 • Modernizacja układu rurociągów przesyłowych w celu obniżenia ciśnienia przy OG Buszewo
 • Budowa gazociągu DN 700 Hermanowice-Strachocina wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi
 • Budowa przyłącza gazu sieciowego na potrzeby zasilania silników gazowych w Oddziale "Pniówek"


Tłocznie gazu

 • Budowa tłoczni Odolanów - etap 0 - przeniesienie trzech sprężarek z Jeleniowa do Odolanowa

Podziemne magazyny gazu ziemnego

 • Wykonanie kompleksowego podłączenia odwiertów K-7 i K-10 klastra B KPMG Kosakowo do instalacji ługowniczej
 • Wykonanie podłączenia do instalacji gazowej głowic K-6, K-7, K-8, K-9, K-10 wraz z wykonaniem instalacji do odbioru solanki podczas pierwszego napełnienia komór gazem oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową dróg dojazdowych


Produkcja

 • Produkcja i remonty osprzętu powierzchniowego wyposażenia odwiertów (więźby i głowice) dla PGNiG S.A. w Warszawie
 • Produkcja części zamiennych do więźb i głowic dla PGNiG S.A. w Warszawie, Exalo Drilling SA, GSP Sp. z o.o., LOTOS Petrobaltic SA,
 • Produkcja więźb rurowych dla LOTOS Petrobaltic SA
 • Produkcja wyrobów i części do wyposażenia platform wiertniczych dla MHWirth Norwegia
 • Obróbka mechaniczna detali