Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Sławomir Kudela

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Sławomir Kudela - Członek Zarządu PGNiG Technologie S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia w specjalności Górnictwo Otworowe. W 2010 ukończył podyplomowe studia menadżerskie organizowane przez Uniwersytet Gdański i Gdańską Fundację Kształcenia Menagerów uzyskując tytuł MBA.

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, gdzie przez szereg lat pełnił różne funkcje techniczne oraz kierownicze a w latach 2012-2015 funkcję Dyrektora Oddziału. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dyrektor Oddziału w Poznaniu w Polskiej Spółce Gazowniczej.

Członek Zarządu odpowiada za sprawy techniczne Spółki oraz nadzoruje pracę Oddziału Produkcji Infrastruktury Górniczej oraz Oddziału Budowy Infrastruktury Górniczej.

Oświadczenie Pana Sławomira Kudeli z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Pan Sławomir Kudela - członek Zarządu PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TECHNOLOGIE S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.