Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Krzysztof Knap - Prokurent

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Pan Krzysztof Knap - ukończył w 1998 roku Politechnikę Rzeszowską jako magister inżynier elektryk w 1998 roku, a następnie w 2011 roku studia podyplomowe w zakresie zarządzania w przemyśle naftowym i gazowniczym. Z PGNiG Technologie SA związany od 1998 roku, gdzie w poprzedzających inkorporację spółkach pełnił funkcję od Inżyniera Budowy poprzez Kierownika Przygotowania Produkcji, Dyrektora Technicznego aż do obecnej funkcji Dyrektora Oddziału.

Pan Krzysztof Knap  - prokurent PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG TECHNOLOGIE S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.