Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Robert Kwiatkowski

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Robert Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Obronności Państwa na Akademii Obrony Narodowej.

W latach 1990-2006 pracował w samorządzie warszawskim (członek zarządu dzielnicy-gminy Warszawa-Śródmieście, dyrektor biura organizacyjnego, dyrektor Urzędu Pracy).

W latach 2005-2007 był wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej i doradcą Prezesa Rady Ministrów ds. umowy społecznej.

Od 2006 do 2017 pracował w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych jako członek zarządu, doradca Prezesa ds. Strategicznych i Zastępca Komisarza ds. EXPO).

W latach 2007-2008 był członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2016-2017 był Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie doradcą w Gabinecie Politycznym Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 2018 do początku 2019 r. pracował jako Dyrektor Generalny w organizacji Pracodawcy RP.

Od 2017 r. członek Rady Nadzorczej PGNiG Technologie powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Oświadczenie Pana Roberta Kwiatkowskiego z dnia 13 marca 2019 roku:

Pan Robert Kwiatkowski- członek Rady Nadzorczej PGNiG Technologie S.A. oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG S.A. lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.