Powiększ tekst
Drukuj
PDF

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

  •  
  •  
  •  

PGNiG Technologie - lider na rynku realizacji inwestycji w branży gazowniczej i naftowej.

Inwestycje bieżące i zrealizowane

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna
ul. Naftowa 8, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 25 11   fax +48 13 436 73 54

Usługi spawalnicze

Powiększ tekst
Drukuj
PDF

 

Ośrodek Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy

Ośrodek działa w oparciu o ATEST Instytutu Spawalnictwa Nr 460/2014, uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy wg Wytycznych W-14/IS-17 i jest objęty certyfikatami wydanymi przez UDT na zgodność z normami: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.
Jako jeden z pierwszych ośrodków szkoleniowych w kraju uzyskał certyfikat Europejskiej Federacji Spawalnictwa.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadza doświadczona kadra pracowników PGNiG Technologie S.A., posiadająca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

  Prowadzone są następujące kursy spawania:
        111 - spawanie ręczne elektrodą otuloną (MMA)
        131 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (MIG)
        135 - spawanie półautomatyczne w osłonie gazu aktywnego (MAG)
        136 - spawanie drutami proszkowymi (FCAW)
        141 - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (TIG)
        311 - spawanie gazowe

Kursy odbywają się na trzech poziomach zaawansowania:
      Moduł I - wykonywanie spoin pachwinowych (P/T FW)
      Moduł II - wykonywanie spoin czołowych blach (P BW)
      Moduł III - wykonywanie spoin czołowych rur (T BW)

Szkolenia prowadzone są na stalach niestopowych i stopowych oraz aluminium.
Organizowane są też kursy zgrzewania PE.


Ośrodek Szkolenia i Weryfikacji Spawaczy
Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych - KROSNO ul. Lotników 2

 

Przeszkoleni w Ośrodku spawacze otrzymują certyfikaty zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1, wydane przez Instytut Spawalnictwa z ważnością na trzy lata. Po tym okresie należy je odnowić, przystępując do egzaminu praktycznego.